Trainingsacteur academie

Wij

Tjerk Jan Haga

Werkzaam als geregistreerd vaktherapeut Drama bij Trajectum, locatie hoeve Boschoord
Propedeuse Docent Drama aan de Nederlandse Hogeschool te Leeuwarden
Afgestudeerd vaktherapeut Drama aan de Stenden Hogeschool te Leeuwarden
Cursus begeleid toneel
Cursus schemagerichte cognitieve vaktherapie
Cursus psychodrama/ Voice Dialoque
Oprichter Trainingsacteur Academie
Afgestudeerd MfN Mediator en trainer Match-it opleidingen.

Paul Tijssen

Paul Tijssen (1963) is van origine jurist. Hij studeerde af aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Hij begon zijn carrière in de Welzijnssector als manager van empowerment projecten. Enkele voorbeelden zijn buurbemiddeling, buurtpreventie.

Na 7 jaar besloot hij het roer om te gooien en richtte Match-it op. Een trainingsinstituut dat communicatietrainingen en erkende mediation opleidingen geeft. Hij geeft uiteenlopende workshops en trainingen op het gebied van NLP en verdiepingstrainingen die mensen bewust maak van hun bewuste en onbewuste handelen. Paul Tijssen is  mede oprichter van de “Trainingsacteur Academie” en heeft jarenlange trainers ervaring in conflicthantering en mediation. Inzicht in de eigen persoonlijke ontwikkeling staat voorop bij hem.

Stephan Wüste

Camera/theater

Gastrollen in GTST (1x), ONM (2x) en een seizoen Gotcha, zijn voor mij toch als hoogtepunten te noemen.

Rollenspelacteur:
Naast het spelen voor camera en in theaters, houd ik mij ook bezig als rollenspel-of trainingsacteur. Vakgebieden waarin ik mij het meest begeef zijn mediation, conflictbemiddeling en zorg- gerelateerde trainingen.

Links:
www.theateraandelijn.nl
www.match-it.info

Stemmenacteur:
Luister of de stem bij uw boodschap past.
Kenmerk; een mooie zware (romantische) basstem

Carla Steeman

Nadat ik in 2001 mijn diploma Sociaal Pedagogische Hulpverlening haalde, ben ik gaan werken als Cognitief Gedragstherapeutisch Werker in verschillende GGZ-instellingen.

In 2006 ben ik begonnen met improvisatietheater. Eerst met theatersport (zoals ‘De Lama’s) en al gauw met ‘Lange improvisatie’ (zoals ‘De vloer op’).

Ik merkte dat de lessen en de voorstellingen mij vrijer maakte. Als je leert improviseren, leer je tegelijkertijd flexibeler te zijn, open te staan voor wat er in je omgeving gebeurt en daarop in te spelen en je leert vooral je onzekerheid en angsten los te laten en ‘uit je hoofd’ te gaan.

Sjoerd Haga (docent)

In mijn werk geef ik supervisie en intervisie, begeleid ik verschillende groepen en ontvangen studenten van mij les over groepsdynamische processen en teamfunctioneren.

Daarnaast begeleid en train ik in samenwerking met het lectoraat voor samenlevingsvraagstukken sociale wijkteams in Zwolle en omgeving.

Lucienne Scholten (docent)

Sinds 2005 werk ik als trainingsacteur bij trainingen, coaching en assessments binnen de gezondheidszorg, overheid en het bedrijfsleven. Daarnaast geef ik ook gesprekscoaching.

Ik ben van oorsprong dramatherapeut en heb hiervoor vele jaren gewerkt in de kinder- en jeugdpsychiatrie.

Ik help mensen graag om gespreksdoelen die ver weg leken, steeds dichterbij te halen. Een proces waarbij er kwartjes kunnen gaan vallen, overtuigingen schuiven en er met ander gedrag geëxperimenteerd kan worden.

Wouter Dirk de Jong (docent)

Ik ben naast trainer, coach en intervisiebegeleider binnen het sociale domein ook documentairemaker en specialist in groepsdynamica. Ik werk veel met trainingsacteurs, rollespellen en interactieve werkvormen tijdens mijn trainingen.

Kenmerkend voor mijn manier van trainen is anticiperen op wat er speelt, enthousiasme, vermogen om theorie met de praktijk te verbinden en een sterke drijfveer om mensen te ondersteunen in het leren kennen van hun eigen kracht.

Mijn Motto is: Leren doe je door te spelen.

Esther de Jong (docent)

Als trainer, dramatherapeut, acteur en docent improvisatietheater maak ik gebruik van een breed palet aan interactieve werkvormen. Ik heb een achtergrond in de zorg en hulpverlening als begeleider en mentor binnen verschillende instellingen en als behandelaar binnen de forensische psychiatrie. Tevens werk ik nu ruim 10 jaar als trainingsacteur binnen communicatietrainingen. Ik bied trainingen aan (zorg-) professionals & teams waarbij ik bij voorkeur interactieve werkvormen inzet om inzicht te vergroten en praktische vaardigheden eigen te maken.

Mijn specialisme is het anticiperen op datgene wat zich in het hier en nu voordoet. Hierbij gebruik ik spel en theater als middel tot bewustwording. Als spiegel voor de ander.

Nilson Andrade (gastdocent)

Ik heb verschillende filmopdrachten voor castingbureau Hollands Glorie gedaan, bij onder andere Shouf Shouf Habibi en verschillende reclamespotjes.
Nu al 6 jaar actief, in een inmiddels andere theatergroep, als acteur en mede-regisseur. Mede hierdoor in het trainingsacteer-wereld gerold en zo bij “De Trainingsacteur Academie” beland, waar ik al bij verschillende trainingen heb mogen ondersteunen als trainingsacteur en als gastdocent in de trainingsacteursopleiding.

Petra Verschoor (docent)

Als trainer en trainingsacteur neem ik de bagage vanuit mijn gevarieerde loopbaan mee.

Begonnen bij de Rotterdamse politie, daarna werkzaam geweest als sociotherapeut in een Tbs-kliniek, afdelingsmanager begeleid wonen voor mensen met psychosociale problemen, teamleider bij een woningcorporatie en nu naast het trainen en acteren ben ik met veel plezier coördinator buurtbemiddeling in Nijmegen.

Eén ding staat in al deze beroepen centraal en dat is het omgaan met mensen, veelal in kwetsbare situaties. In die omgang gaat gelukkig heel veel goed, maar het loopt ook wel eens stroef of wat minder. Benadrukken wat goed gaat en met elkaar uitproberen wat beter kan werkt voor mij het prettigst. Vanuit een positieve houding met humor en luchtigheid komen we vaak een heel eind en creëren we met elkaar een sfeer waarin ook beladen onderwerpen aan de orde mogen komen.

Gerco van der Galiën

Gastdocent