Trainingsacteur opleiding

Hoor jij vaker dat het acteren in rollenspelen echt iets voor jou is en geniet jij van acteren? Ben jij goed in het werken met mensen?
Dan is de opleiding trainingsacteren bij de Trainingsacteur Academie echt iets voor jou!

Trainingsacteren is een vak waar veel bij komt kijken. De laatste jaren neemt de vraag naar trainingsacteurs steeds meer toe. Professionele trainingsacteurs worden op vele plekken ingezet zoals bij assessments, allerhande trainingen, examens etc.

De opleiding tot professioneel trainingsacteur bij de Trainingsacteur Academie duurt 2 maanden en bestaat uit 6 dagen waarin je alles leert om aan de slag te kunnen gaan als professioneel trainingsacteur. De groepen zijn niet groter dan 10 cursisten.

 
 
Hoe ziet de opleiding eruit?

De opleiding begint met het leren van de basis van het trainingsacteren. Hierin maken we kennis met elkaar en gaan we kijken wat het vak van trainingsacteur inhoudt. Welke competenties heb ik nodig? Hoe leer ik als trainingsacteur afstemmen op de ander en acteren bij assessments?                    Wat zijn de do’s en don’ts.

In de opleiding leer je welke competenties er voor een trainingsacteur nodig zijn en hoe trainingssessies opgebouwd worden. Ook een belangrijk onderdeel waar we veel aandacht aan besteden is het feedback geven als trainingsacteur en samenwerken met een trainer.

Verder leren we in deze basistraining hoe je een ander kunt coachen, uitdagen, stimuleren en ondersteunen om zijn of haar gewenste doelen te halen.

 

Opleidingsdag 1 
 
Ochtend(09.30-12.30 uur): Basis van het Trainingsacteren

We maken kennis met elkaar en het vak van trainingsacteur. We oefenen met situaties uit de praktijk, spelen rollen en leren omgaan met agressie, angst, onzekerheid e.d. Hoe kan ik als trainingsacteur de ander leren om te gaan met moeilijke, agressieve klanten, a-relaxte situaties, spanning, stress en emoties? We oefenen met het voeren van moeilijke gesprekken en oefenen met feedback.

Middag (13.30-16.00 uur): Improviseren en rollen spelen

Binnen het bedrijfsleven is steeds meer vraag om mensen te leren improviseren en om te gaan met het hier en nu. In deze module leer je hoe je mensen kan begeleiden, wat improviseren inhoudt en hoe je de diverse tools kunt inzetten binnen bedrijfstrainingen.

Opleidingsdag 

Ochtend (09.30-12.30 uur): Verschillende soorten spel

We improviseren op en rond een thema, regie, spelen in het hier en nu en met het wie, wat, waar. We leren wat er nodig is om de ander te laten schitteren, gaan bezig met samenwerken en weten wat er bedoeld wordt met het herkennen van aanbod en probleem.

Middag (13.30-16.00 uur)Verschillende soorten spel in een trainingssituatie

In de middag oefenen we met improvisatie in een meer trainingsgerichte situatie.

 

Opleidingsdag 3

Ochtend (09.30-12.30 uur): Afstemmen, schakelen, fine tunen, feedback

‘s Ochtends gaan we aan de slag met de theoretische achtergrond. Als trainingsacteur moet je je kunnen afstemmen, nauwkeurig aan kunnen voelen wat er nodig is om het juiste effect, het juiste resultaat te kunnen behalen. In deze module oefenen we met fine-tunen, inleven, afstemmen en schakelen.

 Middag (12.30-16.00 uur): Afstemmen, schakelen, fine tunen, feedback in een trainingsgerichte situatie

In de middag oefenen we in een praktijksituatie hoe je de theoretische achtergrond kunt integreren in de praktijk.

Opleidingsdag 4

Ochtend (09.30-12:30 uur): Werken met weerstand en agressie 

In de ochtend leer je de theorie over hoe je om moet gaan met weerstand en agressie. Dit is een onderdeel dat veel aandacht heeft in het bedrijfs- en instellingsleven. Op deze dag ervaar je hoe zo’n training eruit ziet en gebruiken we een agressiemodel om je te leren wat het juiste gedrag is om agressie te laten de-escaleren en hoe je dit als trainingsacteur gebruikt binnen een agressietraining.

Middag (12.30-16:00 uur): Werken met weerstand en agressie in een trainingsgerichte situatie

In de middag oefenen we in een praktijksituatie hoe je de theoretische achtergrond kunt integreren in de praktijk.

Opleidingsdag 5

Ochtend (09.30-12.30): Werken met methodieken

Theorie; mensen reageren vaak onbewust vanuit oude patronen, schema’s en valkuilen. Vaak zit hier een basisbehoefte onder, die niet vervuld wordt. Op deze dag leer je welke schema’s en patronen vaak voorkomen, hoe je deze kan herkennen alsook doorbeken. Kennis hebben van patronen en basisbehoeften is zeer waardevol als je werkzaam bent als coach of trainingsacteur.

Middag (13.30-16.00): Werken met methodieken in een trainingsgerichte situatie

In de middag oefenen we met de theorie in de praktijk.

Opleidingsdag 6

Ochtend (09.30-12.30 uur): Voorbereiding op het assessment

Op deze dag je ontwikkel je je eigen stijl van spelen en acteren en onderzoek je waar precies je specialiteit en talenten als trainingsacteur liggen.

Middag (12.30-16.00 uur): Ontwikkel je eigen stijl en hoe verder? 

Vandaag leer je de fijne kneepjes van het vak van een professioneel Trainingsacteur. De acteur weet door ervaring wat wel en niet werkt en helpt bij de laatste knelpunten waar je tegenaan loopt als beginnend Trainingsacteur.

 

Assessment

Je kunt in overleg opgaan voor het examen. Je krijgt een casus en werkt met een professionele trainingsacteur als klant. Leg je de proeve van bekwaamheid met een voldoende of goed af, dan ontvang je het certificaat en word je ingeschreven (als je dit wil) in het acteursbestand van de Trainingsacteur Academie. Het examen duurt ongeveer 30 minuten.

Vaardigheden: 

  • Acteren (m.n. toegepast acteren)
  • Helikopterview
  • Feedback geven
  • Adviseren (van de trainer m.n. op inzet trainingsacteur en werkvormen)
 
 Ervaringsplaatsen
  • Onder ervaringsplaatsen verstaan wij de mogelijkheid (indien er genoeg plaatsen zijn eenmaal bij een training trainingsacteur mee te draaien als acteur (half dagdeel).
  • Voor ervaringsplaatsen bij trainingen van Match-it en ingeschreven worden bij de de Trainingsacteur Academie is het examen verplicht.
  • U kunt zelf een datum en training kiezen uit de door ons geselecteerde lijst. 
  • Ervaringsplaatsen zij optioneel en kunnen alleen doorgang vinden bij voldoende aanbod van ervaringsplaatsen.
 
 

Persoonlijke Eigenschappen

Openheid (V)** verbinding maken (V) samenwerken (V) ontwikkelingsgerichtheid (V) creativiteit (D) reflectievermogen (D) zelfbewustzijn (K) ondernemend handelen (K) 

Opleidingskosten
 

€ 2200,- btw vrijgesteld (inclusief Het Handboek Trainingsacteren)

€ 250,- examengeld (niet verplicht) u kunt de opleiding ook afsluiten zonder examen. 

Alle prijzen zijn btw vrij, inclusief handboek, inclusief handouts, koffie en thee, lunch, frisdrank, schrijfgerei en dvd opnamen. Alle data zijn onder voorbehoud. Er wordt op tijd bekend gemaakt als een cursus wordt geannuleerd of verplaatst.

 

Schrijf je in!

Ga naar opleidingsdata voor ons cursus aanbod.

Trainingsacteur Academie