Trainingsacteur Academie

Trainingsacteur online basisopleiding 6 dagdelen met certificaat. Ook voor Belgie.

Trainingsacteur online basisopleiding 6 dagdelen met officieel certificaat. Ook voor België.

Erkende opleiding voor de NVvT en het CRKBO

Investering € 1500,- btw vrijgesteld.

Hoor jij vaker dat het acteren in rollenspelen echt iets voor jou is en geniet jij van acteren? Ben jij goed in het werken met mensen? Dan is de opleiding online trainingsacteren bij de Trainingsacteur Academie echt iets voor jou! 

Wij hebben een volledige online basisopleiding tot trainingsacteur via live meetings en een online leeromgeving.

Je logt in op onze besloten omgeving en kunt meteen aan de slag. Stap voor stap nemen we je mee om het vak te leren.

De online basisopleiding bestaat uit 6 dagdelen. Je neemt de stof door en maakt de opdrachten die keurig op elkaar aansluiten. Er zijn 6 dagdelen waar je een live meeting hebt met de trainer. Je neemt de stof samen door en krijgt nieuwe stof aangereikt.

Op dag 6 kun je online het live assessment afleggen. Als je met een voldoende of goed afsluit krijg je het felbegeerde certificaat en kan je als je wilt direct aan de slag als trainingsacteur.

6 online dagdelen, 18 uur zelfstudie en online assessment.

Lesdata

30-05-2021 09:30 – 12:30

06-06-2021 09.30 – 12.30

13-06-2021 09.30 – 12.30

20-06-2021 09.30 – 12.30

27-06-2021 09.30 – 12.30

04-07-2021 09.30 – 12.30

04-07-2021 13.00 – 17.00 (examen)

E-learning trainingsacteur

De opleiding begint met het leren van de basis van het trainingsacteren. Hierin maken we kennis met elkaar en gaan we kijken wat het vak van trainingsacteur inhoudt. Welke competenties heb ik nodig? Hoe leer ik als trainingsacteur afstemmen op de ander en acteren bij assessments? Wat zijn de do’s en don’ts

In de opleiding leer je welke competenties er voor een trainingsacteur nodig zijn en hoe trainingssessies opgebouwd worden. Ook een belangrijk onderdeel waar we veel aandacht aan besteden is het feedback geven als trainingsacteur en samenwerken met een trainer.

Verder leren we in deze basistraining hoe je een ander kunt coachen, uitdagen, stimuleren en ondersteunen om zijn of haar gewenste doelen te halen.

Zie verder ons programma.

Trainingsacteur Academie 

Erkende opleiding voor de NVvT en het CRKBO

Toneelervaring is geen vereiste voor onze opleiding!

De Kennisfabriek(De Trainingsacteur Academie) is één van de finalisten in de Beste Opleider van Nederland 2020 verkiezing! Dankzij de uitzinnige ervaringen van de cursisten hebben we een plek bemachtigd in de top 3 van beste nieuwe opleider!

De basisopleiding online trainingsacteren is een nieuwe training. Trainingsacteren is een vak waar veel bij komt kijken. De laatste jaren neemt de vraag naar trainingsacteurs steeds meer toe. Professionele trainingsacteurs worden op vele plekken ingezet zoals bij assessments, allerhande trainingen, examens etc. 

De opleiding tot professioneel trainingsacteur bij de Trainingsacteur Academie duurt 2 maanden en bestaat uit 6 dagen waarin je alles leert om aan de slag te kunnen gaan als professioneel trainingsacteur. 

Speciaal voor Springest hebben we afspraken dat indien er 2 of meer werknemers van hetzelfde bedrijf de cursus volgen we een grote korting geven!

Tevens bieden wij stageplaatsen aan om het vak uit te oefenen bij Match-it Opleidingen.

De Modules Trainingsacteren

Dag 1  

Basis van het trainingsacteren

We maken kennis met elkaar en het vak van trainingsacteur. We oefenen met situaties uit de praktijk, spelen rollen en leren omgaan met agressie, angst, onzekerheid e.d. Hoe kan ik als trainingsacteur de ander leren om gaan met moeilijke, agressieve klanten, a-relaxte situaties, spanning, stress en emoties? We oefenen met het voeren van moeilijke gesprekken en oefenen met feedback.

Improviseren en rollen spelen

Binnen het bedrijfsleven is steeds meer vraag om mensen te leren improviseren en om te gaan met het hier en nu. In deze module leer je hoe je mensen kan begeleiden, wat improviseren inhoudt en hoe je de diverse tools kunt inzetten binnen bedrijfstrainingen.

Dag 2 

Verschillende soorten spel

We improviseren op en rond een thema, regie, spelen in het hier en nu en met het wie, wat, waar. We leren wat er nodig is om de ander te laten schitteren, gaan bezig met samenwerken en weten wat er bedoeld wordt met het herkennen van aanbod en probleem.

Verschillende soorten spel in een trainingssituatie

We oefenen met improvisatie in een meer trainingsgerichte situatie.

Dag 3 

Afstemmen, schakelen, fine tunen, feedback

‘s Ochtends gaan we bezig met de theoretische achtergrond. Als trainingsacteur moet je je kunnen afstemmen en nauwkeurig aan kunnen voelen wat er nodig is om het juiste effect en het juiste resultaat te kunnen behalen. In deze module oefenen we met fine-tunen, inleven, afstemmen en schakelen.

Voorbereiding – De theorie, wie is de organisatie, waar gaat de training over, locatie, datum en tijd, wie zijn de deelnemers, op welke afdeling werken zij, hebben mensen ervaring met het werken met acteurs, werkt de trainer met een bepaalde methodiek, hoe laat aanwezig, rolverdeling, de procedure, hoe start het rollenspel, een keer of na de feedback nogmaals voor een tweede kans.

Corporate knowledge big 5 – 1. Geloofwaardigheid van het spel. 2. Het kunnen aansluiten op het leerdoel van de deelnemers met inachtneming van de theorie die in de training wordt gehanteerd. 3. De toegevoegde waarde van de trainingsacteur binnen de training, voor deelnemers, en ten opzichte van de trainer. 4. Feedback. 5. Corporate knowledge.

Afstemmen, schakelen, fine tunen, feedback in een trainings gerichte situatie.

We oefenen in een praktijksituatie hoe je de theoretische achtergrond kunt integreren in de praktijk.

Dag 4 

Werken met weerstand en agressie 

In de ochtend leer je de theorie hoe je om moet gaan met weerstand en agressie.

Dit is een onderdeel dat veel aandacht heeft in het bedrijfs- en instellingsleven. Op deze dag ervaar je hoe zo’n training eruit ziet en gebruiken we een agressiemodel om je te leren wat het juiste gedrag is om agressie te laten de-escaleren en hoe je dit als trainingsacteur gebruikt binnen een agressietraining.

Werken met weerstand en agressie in een trainingsgerichte situatie.

We oefenen in een praktijksituatie hoe je de theoretische achtergrond kunt integreren in de praktijk.

Dag 5 

Werken met methodieken.

Mensen reageren vaak onbewust vanuit oude patronen, schema’s en valkuilen. Vaak zit hier een basisbehoefte onder, die niet vervuld wordt. Op deze dag leer je welke schema’s en patronen vaak voorkomen, hoe je deze kan herkennen alsook doorbeken. Kennis hebben van patronen en basisbehoeften is zeer waardevol als je werkzaam bent als coach of trainingsacteur.

Verschillende trainingsmodellen: TRM (teamrolmanagement) Roos van Leary, Kernkwadranten, Reflectie in Actie, DISC (insights) STAR, Transactionele Analyse, Voice Dialogue, Disney

Werken met methodieken in een trainingsgerichte situatie.

We oefenen met de theorie in de praktijk.

Dag 6 

Voorbereiding op het assessment

Op deze dag ontwikkel je je eigen stijl van spelen en acteren en onderzoek je waar precies je specialiteit en talenten als trainingsacteur liggen. Vandaag leer je de fijne kneepjes van het vak van een professioneel trainingsacteur. De acteur weet door ervaring wat wel en niet werkt en helpt bij de laatste knelpunten waar je tegenaan loopt als beginnend trainingsacteur. Na afloop doe je het examen.

Examens (online)

In overleg kan je opgaan voor het examen. Je krijgt een casus en werkt met een professionele trainingsacteur als klant. Leg je de proeve van bekwaamheid met een voldoende of goed af, dan ontvang je het certificaat en wordt je ingeschreven in het acteursbestand van de Trainingsacteur Academie als je dat wilt. Het examen duurt ongeveer 20 minuten.

Vaardigheden: 

 • Acteren (m.n. toegepast acteren)
 • Helikopterview
 • Feedback geven
 • Adviseren

Persoonlijke Eigenschappen

Openheid (V)** verbinding maken (V) samenwerken (V) ontwikkelingsgerichtheid (V) creativiteit (D) reflectievermogen (D) zelfbewustzijn (K) ondernemend handelen (K) 

Stage lopen

Onder stage lopen verstaan wij een/twee maal bij een training trainingsacteur zijn. (half dagdeel)

Voor het stage lopen bij trainingen van Match-it en inschreven worden bij de de Trainingsacteur-Academie is het examen verplicht.

Deze opleiding is op MBO/HBO niveau.

Locatie 

Online

De opleiding gaat door vanaf 6 personen

Alle prijzen zijn btw vrij, exclusief handboek, inclusief/handouts. Alle data zijn onder voorbehoud. Er wordt op tijd bekend gemaakt als een cursus wordt geannuleerd of verplaatst.

Thema’s die behandeld worden tijdens de opleiding:

 • De 3 w’s. Wie ga je spelen (functionele rol, relationele rol, karakterrol), wat ga je spelen (concreet, richting leerdoel) en waar ga je spelen (in welke ruimte en welke werkelijkheid);
 • Leerdoelen (belonen en escaleren, op organisatorisch en individueel niveau);
 • Coachen in het spel;
 • Spelbelang;
 • Geloofwaardig en consistent spel;
 • 1 – Het gedrag;
 • 2 – Motief;
 • 3 – Opbrengst;
 • Je eigen persoonlijkheid;
 • Realistisch spelen, spelaanbod accepteren;
 • Beïnvloedbaar zijn in spel;
 • Helicopterview;
 • Feedback geven in de rol, uit de rol, door je spel;
 • Rolwissel;
 • Met de hele groep in een keer.

Werkvormen: 

 • Je loopt zelfstandig door de modules;
 • In deze opleiding ga je in kleine groepen een dagdeel met een trainer werken;
 • Je stuurt opdrachten in; 
 • Wij begeleiden jou in alle opzichten met deze nieuwe manier van werken;
 • Wij ondersteunen jou graag tijdens deze nieuwe online werkvorm en opleiding.