Leer omgaan met complexe problematiek
en onbegrepen gedrag
Ontwikkel inzicht in psychische ziektebeelden
Ervaar minder stress in je werk

Omgaan met psychische aandoeningen

Tegenwoordig krijgen zorgverleners steeds vaker te maken met complexe problematiek en onbegrepen gedrag. Om hier professioneel mee om te kunnen gaan is het belangrijk inzicht te ontwikkelen in de de meest voorkomende psychische en psychiatrische ziektebeelden. 

De Training

De training “Omgaan met psychische aandoeningen” is een workshop van één dag waarin de meest voorkomende psychische en psychiatrische problematiek aan de orde komen. Je oefent op maat en ervaart hoe je het beste met deze doelgroep kunt omgaan.

Aan de hand van gedragsobservaties (opvallend, afwijkend gedrag) worden suggesties gedaan met betrekking tot aanpak, begeleidingsaspecten, werksoort en omgeving.


Dit alles wordt ondersteund door een vakinhoudelijke specialistisch ervaren trainingsacteur.

Resultaat

Na volgen van deze training herkennen cursisten de verschillende vormen van gedrag dat beïnvloed kan zijn door uiteenlopende psychiatrische beelden.

As I klinische stoornissen:

 • angststoornissen
 • stemmingsstoornissen
 • somatoforme stoornissen
 • obsessief compulsieve stoornissen
 • trauma gerelateerde stoornissen

As II persoonlijkheidsstoornissen:

 • cluster A-paranoïde, schizoïde, schizotypisch
 • cluster B-theatraal, narcistisch, antisociaal, borderline
 • cluster C-ontwijkend, afhankelijk, obsessief-compulsief

Verder behandelen wij ontwikkelingsstoornissen, de licht verstandelijke beperking, verslaving en psychotische stoornissen.

De cursisten krijgen meer inzicht in de patronen en de systemische uitwerking daarvan.

Aan de slag

In de cursus word je rondgeleid in de wereld van de psychiatrie. Door interactieve theorie en casussen krijg je kennis en inzicht in het kennen en herkennen van diverse ziektebeelden. Je krijgt vervolgens ook inzicht hoe je hier mee om kunt gaan vanuit jouw rol als professional.

Verder zal er veel aandacht worden besteed aan methodieken voor het omgaan met de heftige emoties die soms boven water komen.


Herkenbare voorbeelden en casussen uit de eigen praktijk bieden de mogelijkheid om te ervaren hoe je in omgang met mensen met een psychiatrische aandoening respectvol en toch doelgericht omgaat met mogelijkheden en beperkingen die zij vanuit hun ziekte met zich meebrengen.

Praktische informatie

Duur
1 hele dag De training duurt een dag.
Om de stof nog beter tot zijn recht te laten komen, zal in het 2e dagdeel een trainingsacteur komen om met de cursisten de verschillende casuïstiek te kunnen oefenen.

Kosten
Prijs op basis van offerte.

Trainer
De training zal gegeven worden door een vakinhoudelijke specialist.

Werkvorm
Een levendige afwisseling tussen theorie en praktijk en alle ruimte om eigen casuïstiek in te brengen en uit te werken.

Locatie en data
Het is een incompany training, op locatie kan in overleg. De training is ook online te volgen.

Doelgroep
Verpleegkundigen, verzorgenden, ambulancemedewerkers, doktersassistenten, apothekersassistenten en maatschappelijk werkers.

Het resultaat van deze training is dat je:

 • verschillende psychiatrische beelden kan herkennen
 • inzicht hebt in de beschikbare begeleidingsmethodieken die passen bij de verschillende psychiatrische beelden
 • professioneel kan reageren op uitingen van agressie en manipulatie
 • beter met je eigen spanning en emoties kan omgaan tijdens de omgang met cliënten
 • duidelijke grenzen kan stellen

Bel of mail voor meer informatie
of een prijsopgave

Je kunt ons ook telefonisch bereiken op 030 – 8908691

Op zoek naar een trainingsacteur voor een specifieke training binnen jouw organisatie?

Op TrainingsacteurVinden.nl vind je meer dan 150 professionele en gecertificeerde trainingsacteurs

Trainingsacteur Academie