Wat is Trainingsacteren?

Wat is een Trainingsacteur?

Een trainingsacteur is gespecialiseerd in het spelen van een rol binnen leersituaties. Denk aan rollenspellen bij een training, assessment of coachingstraject. Maar ook aan een klantonderzoek, bijvoorbeeld als mystery guest, of aan een serious game. Veelal improviseert een trainingsacteur in zijn spel. Kenmerkend is dat hij reageert op het gedrag van een deelnemer ofwel op de manier waarop die communiceert. De rol van de acteur staat dus niet vast. Zijn emoties, gedachten en handelingen worden gevormd door het gedrag van de deelnemer. Communicatieve principes als ‘actie-reactie’, ‘oorzaak-gevolg’ en ‘zenden-ontvangen’ zijn hier onderdeel van. Naas het spelen van een personage, geeft de trainingsacteur ook feedback aan de deelnemer. deze feedback wordt zowel tijdens het spel als na een rollenspel (simulatie) gegeven.

Hoe gaat een trainingsacteur aan de slag?

Het spel van een trainingsacteur heeft geen kunstzinnig (of vermakelijk) doel, zoals gebruikelijk bij acteren voor film, toneel of televisie. Het doel van een trainingsacteur is om, via zijn spel, bij de deelnemer een gewenste ervaring teweeg te brengen. Dit is een ervaring waarbij het denken, voelen en handelen van de deelnemer een beleving vormt. De bedoeling is dat hij ervaart wat zijn gedrag bij een ander (de trainingsacteur) oproept. Zo leert de deelnemer of zijn manier van communiceren effectief is en krijgt hij de mogelijkheid dit te veranderen door ‘nieuw’ gedag uit te proberen.

Trainingsacteur Academie