Wat is bedrijfstheater?

•Op theatrale wijze een toegevoegde waarde leveren aan een bedrijfsfeest, congres, symposium, jubileum of studiedag. Dat kan op een feestelijke manier (denk aan in het zonnetje zetten van persoon of bedrijf) of op speelse wijze serieuze zaken kunnen aanstippen. 

•Dit kan door vooraf bedachte sketches en rollen of door volledig geïmproviseerde scenes. Vaak wordt een combinatie gebruikt. Kenmerkend is: 

•Taboe doorbrekend (dat durven spelen wat in de onderlaag leeft: het wordt wel gedacht maar niet uitgesproken) 

•Actualiteit gebruiken 

•Weerstand doorbreken 

•Balans tussen prikkelend en uitdagend zijn en bevestigen en bestendigen wat er al is en goed werkt (kritische blik versus complimenten) 

•Altijd contact maken met de mensen en sfeer: wat is er nodig? Bereidheid tot ter plekke schakelen.

Trainingsacteur Academie