Warming-up: het gras is groen

In deze video zie je de warming-up ‘het gras is groen’ behorend bij het thema: improvisatie vs scenario.

Klik rechtsonder in de video de ondertiteling aan voor een beter begrip van de video.

Trainingsacteur Academie