Casuïstiek

Voorbeeldcasuïstiek

  • Basis ter verdiepen
  • Leidraad voor de proeve van bekwaamheid.

Casus: Feedback, aanspreken collega
Casus: Martine

Algemeen
Je werkt als medewerker administratie in het Noordzee ziekenhuis. Jouw collega Martine is een goed gemotiveerde en hardwerkende collega. Ze is proactief, patiënt/klantgericht en kan goed overweg met software. Ze heeft echter het hart op de tong. Als iets haar bezighoudt, moet ze het kwijt. Zo heeft ze de neiging om privézaken aan de balie te bespreken. Zoals bijvoorbeeld nu de verbouwing van haar huis, waar veel dingen behoorlijk misgaan wat haar weerslag heeft op haar relatie. Ook klaagt ze over een collega die in haar ogen niet goed haar best doet. Patiënten kunnen dit horen en er is door een patiënt over geklaagd bij jou, omdat de patiënt dit niet gepast vond.

Specifiek Trainingsacteur
Jij bent een harde werker, die alles geeft voor het werk. Je werktempo is hoog en je bent het laatste jaar nog geen dag ziek geweest. Dat is helaas niet van al jouw collega’s te zeggen. Regelmatig moet jij de gaten opvullen die jouw collega’s door ziekte of hun werktempo laten liggen. Jij snapt hier niets van, want naast je werk ben je ook erg druk in je privéleven en toch lukt het jou ook om alles op het werk af te krijgen.

Specifiek Kandidaat
Er is onderling afgesproken dat aan de balie geen privézaken worden besproken en dat collega’s met elkaar praten en niet over elkaar. Je hebt Martine gevraagd, nadat de laatste patiënt is weggegaan, even tijd voor je vrij te maken. Jullie zitten in de wachtkamer waar verder niemand zit. Je wilt haar de boodschap overbrengen zonder dat deze in het verkeerde keelgat zal schieten. Je hoopt dat ze deze feedback tot zich kan nemen want je wilt het liever niet aan jullie manager melden.

Trainingsacteur Academie