Verdieping* Copy

Communicatie

Trainingsacteren is actief communiceren. Over communiceren is veel te vertellen. Hier de belangrijkste aspecten samengevat: 

  • Verbale communicatie, dit is dat wat je letterlijk zegt
  • Non-verbale communicatie, is dat wat je uitdrukt in:

Oog en luister contact: In het aankijken laat je merken hoe je contact wilt, wat je hoort hangt af van hoe je luistert. Ogen zijn de spiegels van de ziel. Houding: Door jezelf bijvoorbeeld groot of klein te maken, gespannen of ontspannen houding heb je een andere uitstraling Gezichtsuitdrukking: De gezichtsuitdrukking geeft samen met je houding een indruk hoe je je voelt.Stem. Volume en intonatie maken duidelijk hoe je iets bedoelt

Er is altijd communicatie. Communicatie gaat altijd over inhoud en betrekking. De betrekking gaat over de gevoelde relatie. De inhoud gaat over de verbale boodschap. Interpretatie. Er kan verschil zijn tussen de inhoud en de gevoelde of ‘gehoorde’ boodschap. De ontvanger van een verbale boodschap kan de inhoud anders interpreteren dan de zender bedoelde over te brengen. 

Trainingsacteur Academie