Voorbereiding lesdag 1: Basis van het trainingsacteren
Voorbereiding lesdag 2: verschillende soorten spel
Voorbereiding lesdag 3: afstemmen, schakelen en fine tunen
Voorbereiding lesdag 4: werken met weerstand en agressie
Voorbereiding lesdag 5: werken met methodieken
Voorbereiding lesdag 6: voorbereiding op het assessment

Verdieping*

Welke aspecten van communicatie zie je in het volgende filmpje?

COMMUNICATIE

•Watzlawick:

Iedere communicatie bezit een inhouds- en betrekkingsaspect.
Naast de inhoud van een interactie speelt ook altijd de relatie (betrekking) tussen de personen in de communicatie een rol. Als deze goed is dan is er meer wederzijds begrip en dat heeft invloed op de inhoud. Als ik wat zeg, zeg ik iets over hoe ik wil dat de ander met mij omgaat.

  • Inhoud: letterlijke boodschap
  • Betrekking: de relatie met de ander

Storing in de communicatie kan ontstaan als:

  • een slechte relatie het praten over de inhoud bemoeilijkt
  • onenigheid over de inhoud op de relatie wordt overgedragen
  • men probeert de relatie uit de communicatie te houden

Schultz von Thun:

Schulz von Thun onderscheidt 4 soorten boodschappen die in een bericht worden gecommuniceerd:

  • Inhoudsaspect: hoe kan ik inhoud duidelijk en begrijpelijk meedelen?
  • Betrekking of relationeel aspect: hoe behandel ik mijn medemens door mijn manier van communiceren?
  • Expressief aspect: wat laat ik in mijn communicatie vrijwillig of onvrijwillig zien?
  • Appèllerend aspect: wat wil ik als zender bij de ontvanger van mijn bericht bewerkstelligen? Welk effect, invloed heeft mijn bericht?
Trainingsacteur Academie