Wat is bedrijfstheater?

ale wijze een toegevoegde waarde leveren aan een bedrijfsfeest, congres, symposium, jubileum of studiedag. Dat kan op een feestelijke manier (denk aan in het zonnetje zetten van persoon of bedrijf) of op speelse wijze serieuze zaken kunnen aanstippen. 

•Dit kan door vooraf bedachte sketches en rollen of door volledig geïmproviseerde scenes. Vaak wordt een combinatie gebruikt. Kenmerkend is: 

•Taboe doorbrekend (dat durven spelen wat in de onderlaag leeft: het wordt wel gedacht maar niet uitgesproken) 

Actualiteit gebruiken 

•Weerstand doorbreken 

•Balans tussen prikkelend en uitdagend zijn en bevestigen en bestendigen wat er al is en goed werkt (kritische blik versus complimenten) 

•Altijd contact maken met de mensen en sfeer: wat is er nodig? Bereidheid tot ter plekke schakelen.

Regietheater of “bemoei-toneel” is een theatrale interventie

Uitgangspunt is een situatie uit de praktijk van de deelnemers.
Twee of meer acteurs spelen een scène met kleine foutjes die uiteindelijk zo kan escaleren dat het (in meer of mindere mate) volledig uit de hand loopt.De scène wordt in zijn geheel uitgespeeld.

Daarna wordt de scène herhaald waarbij één van de spelers mag worden verbeterd. De toeschouwers of deelnemers krijgen als het ware de gelegenheid om de scène te regisseren. Door in te breken in het spel en aan te geven waar het ‘fout’ gaat.

Deelnemers kunnen verbeteringen aangeven. De trainer of gespreksleider kan de groep deelnemers vragen of iedereen het met de aanwijzing eens is, zonodig volgt een korte discussie. Uiteindelijk zal de verbetering worden vertaald naar een instructie voor de acteur, waarna de scène vanaf het punt waar het is stop gezet weer wordt opgepakt. Tot een volgend moment waarop de scène opnieuw wordt stilgezet.

De deelnemers kunnen hierdoor experimenteren met ander gedrag en zien direct wat het effect daarvan is, zónder dat ze zelf hoeven te oefenen.

Regietheater is een speelse, laagdrempelige en verbazend effectieve manier om discussies op gang te brengen en gezamenlijk tot nieuwe inzichten te komen. Omdat de deelnemers niet zelf hoeven te oefenen is het voor hen een heel veilige vorm.
Het is geschikt voor groepen van 4 tot 30 deelnemers.

Wat anderen vinden van regietheater?
 ‘Ik vond het geweldig!’
‘Kijk nog steeds met een geweldig goed gevoel terug op de bijeenkomst.’
‘Heb ook op twee plekken daarna warme pleidooien gehouden voor regietheater.’
‘Met name het regie gedeelte vond ik erg goed. Ik heb persoonlijk veel kunnen halen uit de diverse discussies die tijdens de regie ontstonden.’
‘Ik was er helaas niet bij, maar ik hoorde dat het een geslaagde bijeenkomst was.’
‘Tuurlijk roept het theater ook weerstand op maar dat hoort erbij: zonder wrijving geen glans ;-)’
‘Was een leuke middag. En ook na afloop nog vele positieve reacties. Dank voor jullie bijdrage daaraan!’

Trainingsacteur Academie