Proeve van bekwaamheid


Proeve van Bekwaamheid

Aan het eind van de cursus (dag 2) laat je aan je mede cursisten zien, welke vaardigheden en inzichten je hebt opgedaan en hoe je deze toepast.
We doen dit middels een proeve van bekwaamheid. Dit betekent dat je casuïstiek ontvangt (gerelateerd aan de inhoud van de cursus) en deze hebt uit te spelen met en tegenover je mede cursisten. Na deze proeve ontvang je feedback van je trainer en medecursisten op:

  • Waar heeft de cursist mee te stoppen?
  • Waar heeft de cursist op te letten?
  • Waar heeft de cursist vooral mee door te

We noemen deze vorm van evalueren ook wel een peer-assessment.
Je krijgt aan het begin van de dag een uitgebreidere instructie over hoe we dit peer- assessment vorm gaan geven en hoe je proeve eruit gaan zien. Globaal zal je 20 minuten spelen met 10 minuten feedback.

Herkansing?

In principe is het niet mogelijk om voor de proeve te zakken. Wel is het zo dat je door gerichte feedback weet wat je nog te ontwikkelen hebt en wat je sterke punten zijn. Daarnaast kan het zo zijn dat je even vastloopt of het niet gaat zoals je had gedacht. In overleg kunnen we altijd kijken hoe we hier verder invulling aan geven.

Verantwoording

Het ontvangen van feedback van je mede trainingsacteurs en trainers wordt in deze cursus meer belangrijk gemaakt dan in de basisopleiding. Je bent immers al trainingsacteur. Als professionals dragen we een gezamenlijke verantwoordelijkheid en passie voor het vak. Daarbij maken we dus gebruik van elkaars kritische en deskundige blik.

Trainingsacteur Academie