huiswerk les 4

Gefeliciteerd je hebt de hele les nu afgerond. Nu kan je verder naar de volgende les. Het is alvast handig om wat huiswerk door te nemen, zodat je beter begrijpt waar dit blok straks overgaat. Het huiswerk vind je hieronder. Veel succes en plezier alvast! 

De volgende les gaan we het hebben over methodieken en interactiestijlen, waarin team en groepsrollen ook een grote rol spelen;)

Team- en groepsrollen

Met de opkomst van de groep als leermiddel heeft het rollenspel toepassing gevonden binnen diverse beroepsgroepen. In het rollenspel wordt overwegend gebruik gemaakt van de interactionele structuur van de rol. Rollen zijn herkenbaar door hun bredere betekenis en herkenbaarheid. De techniek van het rollenspel is ontstaan als een variant op psychodrama en kent de volgende fasen:

Exploratie van het probleem, waarin het probleem in dramatische termen wordt geënsceneerd door vast te stellen wie, wat, waar, wanneer en waarom zich de situatie zich afspeelde. Sharing, waarin groepsleden naar aanleiding van het ingebrachte probleem kunnen reflecteren, herkenning en ondersteuning kunnen bieden. Modelling, om alternatieve gedragsvormen uit te wisselen. Veranderingsdoelen formuleren, waarin alternatieven passen bij een persoonlijke stijl. Oefenfase waarin de gewenste alternatieven worden geoefend.

Het rollenspel

Het rollenspel richt zich meer op de interactie tussen personen en posities en tussen personen en de omgeving, tussen personen en een thema. Een rol spelen leidt naar een groter zelfbesef en inzicht in rollen en patronen. Je kunt naar jezelf kijken als een collectief van rollen. Rollen hebben een fysieke, een sociologische en een psychologische laag.  

  • De fysieke laag heeft betrekking op het geslacht, de leeftijd, de kleur, de gestalte en de gebreken. Het zintuiglijke systeem van een rol zetelt in het lichaam, daarmee is het de fysieke laag drager van de zintuigen en het lichaam als bewegingsapparaat dat de handeling bepaalt. De fysieke laag aanspreken in een rol brengt de deelnemer direct bij zijn gevoelens over mogelijkheden en beperkingen.  
  • De sociologische laag heeft betrekking op levensstijl, status, werk, scholing, religie en ras. De sociologische laag plaatst de rol in een context en geeft vorm aan de interactie met de omgeving. Rollen met een sociaal karakter zijn overwegend de rollen die gebruikt worden in het rollenspel, de ontwikkeling van sociale competenties en assertiviteit.
  • De psychologische laag heeft betrekking op de morele standaard, het driftleven, de ambitie, het temperament, de talenten, kwaliteiten en complexen. De psychologische laag van een rol vertegenwoordigd de innerlijke, vaak verborgen, krachten. De psychologische laag is een belangrijke laag waarlangs onbewuste processen bewust gemaakt worden. 
Trainingsacteur Academie