De weerbaarheidsregels

Volg hieronder de stappen die worden uitgevoerd in het filmpje:

  • Stevige houding; knieën van het slot, benen onder je heupen
  • Ademhaling: buikademhaling, kracht maken
  • Oogcontact: houdt contact met de ander
  • Stem: duidelijk en met kracht; STOP
  • Stopteken: houdt beide handen in de lucht en neem een stap achteruit
  • Wat wil je wel/niet?: benoem dit letterlijk naar de agressieve toe, hiermee open je een gesprek.
Trainingsacteur Academie