Casuïstiek

Voorbeeld casus

  • Basis om te verdiepen
  • Leidraad voor de proeve van bekwaamheid

Casus: paranoïde schizofrenie stoornis

Algemeen
Johan is 19 en gaat al 2 jaar niet meer naar school. Hij voelt zich daar niet lekker, kan niet of slecht communiceren met zijn klas- en leeftijdsgenoten en raakt geïsoleerd. Hij voelt veel spanning en ervaart veel stress. Hij wil van alles en heeft mooie plannen maar in de praktijk komt hij tot niets. Hij ligt veel in bed en rookt regelmatig jointjes en veel sigaretten. Johan denkt dat mensen om hem heen over hem praten en naar hem kijken. Hij keert in zichzelf en heeft vrijwel geen sociale contacten meer behalve met zijn zus, zijn ouders en een goede vriend.
Na verloop van tijd denkt hij gevolgd te worden en word steeds angstiger. Hij is bang dat anderen zijn denken gaan controleren en zoekt kracht in meditatie. Hij mediteert excessief en denkt dat hij anderen kan beïnvloeden. Hij is er zeker van dat dit lukt en bedenkt complexe verklaringen. Zijn zus heeft af en toe nog telefonisch contact met hem maar hij lijkt niet veel interesse meer te hebben in dit contact. Hij zegt met zeer belangrijke zaken bezig te zijn en geen tijd te hebben voor praatjes over niks. Ze kan hem nauwelijks nog volgen en het contact begint een opgave voor haar te worden. Ook krijgt ze ruzie het haar ouders die hem willen laten opnemen. Ze willen geen contact meer met hem omdat ze niet aan kunnen zien hoe hun zoon langzaam aan de weg helemaal kwijtraakt. De zus verwijt hun geen moeite te doen voor hun zieke kind en ze hebben veel ruzie.
Na zich nog meer op het boeddhisme te hebben gericht raakt hij ervan overtuigd een missie te hebben van God en dat hij daarom de gave heeft gekregen om anderen te beïnvloeden. Het is zijn Goddelijke missie vrede en veiligheid in de wereld tot stand te brengen en oorlogen te beëindigen.

Specifiek Trainingsacteur
Niemand snapt mij, ik ben gezonden door God om de mensen te helpen. Dat mensen dit niet direct begrijpen, is te snappen, maar ik moet hun zien te overtuigen. Met mijn beïnvloeding- vaardigheden probeer ik de psycholoog zover te krijgen dat hij of zij wel naar mij luistert. Via hem of haar kan het balletje verder rollen. Als je het idee hebt dat de psycholoog je snapt en je echt gehoord heeft, word je weer rustig.

Specifiek Tegenspeler
Je krijgt zo Johan in behandeling die het zicht op de realiteit kwijt lijkt te zijn. Je maakt je zorgen over zijn welbevinden en dat van zijn omgeving. Je denkt dat het goed zou zijn om hem op te laten nemen, zodat Johan en zijn omgeving tot rust kan komen.
Je wil Johan serieus nemen in zijn verhaal, om hem uiteindelijk de stap tot opname te laten maken.

Trainingsacteur Academie