Blok 1: huiswerk

Gefeliciteerd je mag nu verder naar blok 2. 

Het is alvast handig om wat huiswerk door te nemen, zodat je beter begrijpt waar dit blok straks overgaat. Veel succes en plezier alvast! 

Communicatieve principes

De communicatie principes gaan ervan uit dat het op een bepaalde manier reageren van mensen vaak te voorspellen is waardoor gedrag te beïnvloeden is. Gedragingen van de één roept vaak gedrag bij de ander op. We herkennen allen direct de volgende beweringen: op actie volgt reactie, zenden en ontvangen van een boodschap kunnen verschillen bewerkstelligen. Wat is de oorzaak en wat is het gevolg?

Gedrag van mensen is te simplificeren tot twee basisbehoeften:

  • Iedereen wil invloed hebben op anderen en de omgeving.
  • We willen geaccepteerd worden.

Het gaat om interactie tussen mensen, beschreven gedrag dat voorspelbaar is en hierdoor ook beïnvloedbaar is.

Als trainingsacteur weten we vaak niet precies hoe het rollenspel met de ander zal verlopen. We spelen in op wat op dat moment nodig is. Hiervoor moet je snel kunnen schakelen en kunnen improviseren. 

Improvisatietheater

Imrovisatietheater is ontstaan door Keith Johnstone. Hij was een Britse acteur, toneelregisseur en theaterdocent Keith, die merkte dat acteurs in een toneelstuk vaak slecht waren in improviseren. Er gebeurt iets onverwachts op het podium. Bijv. Een speler komt niet op tijd, een decorstuk valt om, of iemand vergeet zijn tekst en de spelers moeten improviseren. Vaak blijken spelers dan niet veel verder te komen dan ruzie maken met elkaar. Er komt geen nieuwe spel-input en de scene valt dood. Er komt een negatieve sfeer, en alles wat er verder nog kan gebeuren in de scene dreigt nog somberder en platter te worden. Wanneer spelers echter positief blijven in hun improvisatie, kan de scene nog alle kanten op. Elke nieuwe input kan een verrassende wending geven aan de scene. 

Dus bedacht Johnstone oefeningen om spelers te leren positief te improviseren. Het allerbelangrijkste bij improvisatie is accepteren. Om een scene te kunnen laten lopen is het van belang dat spelers het aanbod van tegenspelers accepteren. Wordt een aanbod niet geaccepteerd, dan blokkeert de speler en stokt de scene. Een ja, maar is ook een blokkade.

Daarnaast draait het bij improvisatie om het hier en nu. Ga niet van tevoren al dingen bedenken die leuk zijn om te doen, reageer juist op dat wat op dat moment is. Bij Improvisatie geldt verder, bij twijfel juist doen! Probeer niet te lang na te denken, heb je een ingeving, volg die dan. Cliches werken vaak, probeer niet origineel te zijn. Vind als spelers iets van elkaar en probeer elkaar een goede tijd te bezorgen. Je bent beide verantwoordelijk voor de scene. 

Trainingsacteur Academie