Ervaringsplaatsen

Geen Evenementen

Behalve bovenstaande plaatsen werken wij ook samen met de Hogeschool Ede. 
Onze startende acteurs worden ingezet voor acteervragen bij toetsen voor de opleidingen Social Studies, verpleegkunde en ICT. Denk hierbij bijvoorbeeld aan toetsen motiverende gespreksvoering. De acteur wordt voorzien van een duidelijke casusomschrijving en kan als hij dat wil van tevoren overleggen met de betrokken docent. Naar wens kan de acteur ook zelf feedback ontvangen op het acteerwerk.
Het acteren betreft meestal een dagdeel echter is dit wisselend en afhankelijk van het aantal studenten die deelneemt aan de toets. Voordat een acteur aan de slag gaat wordt er sowieso kennis gemaakt d.m.v. een videocall. Dit betreft dus een ervaringsplaats, geen betaalde opdracht. Je kunt een reiskosten vergoeding bij de Hogeschool Ede indienen.

Heb je interesse kan je in de mailgroep worden toegevoegd door een mail te sturen naar ccweggers@che.nl, via de mailgroep ontvang je een mail als je je kan inschrijven op een specifieke datum. Geef je aan interesse te hebben is dit in eerste instantie volledig vrijblijvend. 

De toetsen zullen dit schooljaar plaatsvinden in week 16&17, 27&28, 45&46 in 2023 en week 5&6, 16&17, 27&28 in 2024

Powered by Events Manager

Trainingsacteur Academie