Professioneel Trainingsacteur ben je niet voor het applaus
Ontwikkel je verder in je vak!
Je helpt mensen met hun persoonlijke groei
Ontwikkel je verder in je vak!
en met hun professionele ontwikkeling
Ontwikkel je verder in je vak!

Verder ontwikkelen als Trainingsacteur

Om jouw waarde als trainingsacteur op hoog niveau te houden bieden wij een Permanent Educatieprogramma aan. 

Elke acteur die de basisopleiding heeft afgerond kan een account aanmaken via de website en op die manier zijn of haar PE punten verzamelen.  De punten kun je op verschillende manieren halen, bijvoorbeeld door werkervaring maar ook door verschillende manieren van bijscholing Zoals de masteropleiding, spelverdiepingsdagen, spelvormdagen maar ook gratis masterclasses die elk kwartaal online gevolgd kunnen worden.

Na je opleiding (maar ook als je vóór 2023 de opleiding hebben afgerond) heb je 3 jaar de tijd om het benodigd aantal van 100 punten te behalen. Op deze manier kunnen opdrachtgevers die op zoek zijn naar trainingsacteurs goed zien wat voor trainingsacteur ze voor zich hebben.

Ook vanuit ons eigen uitzendbureau kunnen wij je dan gerichter benaderen voor aangeboden opdrachten.

Volg je ons al op social media?

Overzicht PE Opleidingen

Acteervaardigheden

1 dag
300,-
 • Voor trainingsacteurs die extra willen oefenen met hun acteervaardigheden
 • Specialisme: Basisopleiding trainingsacteur
  Aantal PE punten: 10
 • In deze training leer je extra vaardigheden die horen bij het vak van trainingsacteur. Binnen deze training leer je je acteertechnieken uitbreiden en versterken. Je leert je eigen gedachten, gevoelens en gedrag (beter) kennen. Je leert effectief je acteerspel neerzetten om dit in het trainingsacteren direct te kunnen toepassen.
 • Na het volgen van de training:
  Heb je kennis van de opbouw van het acteren.
  Ben je in staat om verschillende technieken van het acteren toe te passen.
  Weet je door het vele spelen welke kennis en ervaring je in kan passen in je werk als trainingsacteur.
 • Maximaal aantal deelnemers: 12

Spel Methodieken

1 dag
300,-
 • Voor trainingsacteurs die kennis wil krijgen van andere methodieken en spelvormen om te gebruiken in het werkveld.
 • Specialisme: Basisopleiding trainingsacteur
  Aantal PE punten: 10
 • In deze training leer je welke methodes en werkvormen nog meer geschikt zijn in je werk als trainingsacteur. Welke werkvorm past bij groepen waar de cursist het spannend vindt of in de weerstand zit? Binnen deze training oefenen we onder andere met het: hoefijzer, inspringspel, estafette, mystery guest, regie en spiegeltheater.
 • Na het volgen van de training:
  Heb je kennis van verschillende methodieken binnen het trainingsacteren.
  Ben je in staat om keuzes te maken in welke methodiek op welk moment geschikt is.
  Weet je de kennis en ervaring van methodieken toe te passen in je werk als trainingsacteur.
 • Maximaal aantal deelnemers: 12
Heb je al eens een opleiding via ons gevolgd? Deel je ervaring hieronder!

Spel Verdieping

2 dagen
600,-
 • Voor trainingsacteurs die extra willen oefenen met casuïstiek en de theorie en structuur van het trainingsacteren (weer) eigen willen maken.
 • Specialisme: Basisopleiding trainingsacteur
  Aantal PE punten: 20
 • In deze training leer je alle vaardigheden die horen bij het vak van trainingsacteur wederom toepassen. Het verbinding maken met de cursist, het positief uitvragen van het leerdoel, het uitspelen van de rol tot de feedback en afronding van de leersituatie. Binnen deze twee daagse training oefen je met veel casuïstiek zodat je weer helemaal de methodiek in de vingers hebt en vertrouwen krijgt in het spelen als trainingsacteur.
 • Na het volgen van de training:
  Heb je kennis van de opbouw van het trainingsacteren.
  Ben je in staat om met vertrouwen het werk als trainingsacteur op te pakken.
  Weet je door het vele spelen welke kennis en ervaring je in kan passen in je werk als trainingsacteur.
 • Maximaal aantal deelnemers: 12
Professioneel Trainingsacteur ben je niet voor het applaus
Je helpt mensen met hun persoonlijke groei
en met hun professionele ontwikkeling

Micro expressie

1 dag
300,-
 • Voor iedereen die zijn of haar communicatie wil verbeteren en verdiepen. Zowel privé als zakelijk. Er is geen specifieke vooropleiding nodig om deel te nemen aan de introductie.
 • Specialisme: Basisopleiding trainingsacteur
  Aantal PE punten: 10
 • Micro-expressies zijn korte spierbewegingen in het gezicht die een halve seconde of korter duren. Micro-expressies verschijnen vaak onbewust op ons gezicht en drukken de emoties uit die we op dat moment voelen.  Ze zijn in 21 verschillende culturen bestudeerd en uit dit onderzoek kwam dat deze spierbewegingen exact dezelfde emoties weerspiegelen en niet cultureel afhankelijk zijn.  De emoties die wij kunnen zien zijn: woede, afkeer, angst, verrassing, geluk, verdriet en minachting. Iedereen kan de taal van Micro-signalen leren! Communicatie: Als iemand zijn emoties probeert te verhullen lekken deze vaak uit door micro-expressies. We missen doorgaans deze expressies die in contradictie staan met wat de ander zegt. Dit zijn momenten dat men het gevoel krijgt dat iets niet klopt omdat onbewust de tegenstrijdigheden wel zijn waargenomen. Bij het leren van micro-expressies leer je bewust het verschil zien tussen wat je hoort en wat je ziet. Door het herkennen van de emoties kun je beter anticiperen op dat wat de ander jouw duidelijk probeert te maken.
 • Na het volgen van de training:
  Kan je non-verbale signalen van bij mensen herkennen.
  Ben je in staat om inconsistenties in gedrag en gezichtsuitdrukkingen te plaatsen en te verklaren.
  Kan je een inschatting maken van hoe iemand in een relatie of gesprek zit en daar een betekenis aan geven.
  Weet je de kennis van micro expressie toe te passen in je werk als trainingsacteur.
 • Maximaal aantal deelnemers: 12

Zelfvertrouwen met Theaterspel

1 dag
300,-
 • De cursus is geschikt voor iedereen die beter inzicht in zichzelf wil krijgen, en daardoor betere keuzes kan maken in zowel de privé als de werksfeer. De opleiding is er zo op gericht dat je persoonlijke vraagstukken kunt inbrengen. Als ook geschikt voor trainingsacteurs die kennis wil krijgen van hoe theaterspel kan bijdragen aan het zelfvertrouwen van mensen.
 • Specialisme: n.v.t.
  Aantal PE punten: 10
 • In deze training leer je kennis maken met elkaar. We oefenen met situaties uit de praktijk, spelen rollen en leren omgaan met agressie, angst, onzekerheid e.d. We improviseren op en rond een (of je eigen) thema, regie, spelen in het hier en nu. Mensen reageren vaak onbewust vanuit oude patronen, schema’s en valkuilen. Vaak zit hier een basisbehoefte onder, die niet vervuld wordt. In deze training hoe je deze kan herkennen alsook doorbeken. Het is veilig in de groep om jezelf zijn en we leren spelenderwijze waar ook humor een belangrijke rol speelt.
 • Met het volgen van de training krijg je inzicht in jezelf en leer je:

  Dat je doelen kunt stellen die van belang zijn voor jezelf en je organisatie
  Ervaringen van deelnemers in de werksituatie
  Krijg je inzicht in je persoonlijke kwaliteiten, valkuilen en overtuigingen
  Krijgt je inzicht in de effecten van je gedrag op jezelf en je omgeving
  Verbeter je je communicatieve en sociale vaardigheden
  Je leert werken vanuit je eigen kracht, talenten en verlangens
  Je vergroot je zelfvertrouwen
  Toename in de bereidwilligheid om uitdagingen aan te nemen.
  Beter evenwicht tussen denken en doen.
  Prettigere en diepgaandere relaties.
  Persoonlijke transformatie en effectiviteit uit zich in alle aspecten van ons leven, dus ook in je werk.
 • Maximaal aantal deelnemers: 12

Verkorte opleiding

2 dagen
800,- inclusief assessment
 • Voor Trainingacteurs die al werkzaam zijn maar nooit een opleiding/cursus hebben gevolgd.
 • Specialisme: Basisopleiding trainingsacteur
  Aantal PE punten: n.v.t.
 • Voor trainingsacteurs die al werkzaam zijn maar nog geen opleiding hebben gevolgd, of zich graag bij ons aan willen sluiten maar nog geen opleiding bij ons hebben gevolgd hebben wij een tweedaagse opleiding ontwikkeld. Tijdens deze dagen gaan wij dieper in op de methodes die wij als Trainingsacteur Academie hanteren en de vaardigheden die wij van trainingsacteurs verwachten te zien. We zullen ingaan op bijzondere situaties, spelvaardigheden, spelmethodiek en feedback. Deze 2 daagse opleiding zal afgesloten worden met een assessment.
 • Na het met voldoende kennis afronden van het assessment afronden kun je aangesloten worden bij het Permanente Educatieprogramma.
 • Maximaal aantal deelnemers: 8
Met up-to-date kennis bied je meer waarde
Je helpt mensen met hun persoonlijke groei
Kijk ook eens bij de gratis masterclasses

Fysieke Agressie

1 dag
300,-
 • Voor iedereen die de master agressie heeft gevolgd en/ of al werkt als trainingsacteur binnen trainingen omtrent agressie. Voor iedereen die graag zou willen leren hoe je bevrijdingstechnieken kan toepassen binnen je werk als trainingsacteur voor agressie doeleinden.
 • Specialisme: Agressie
  Aantal PE punten: 10
 • Binnen deze training leer je bevrijdingstechnieken eigen te maken die zorg dragen de veiligheid van de cursist, maar ook de veiligheid van de cliënt waarborgen.

  Onder leiding van een ervaren instructeur oefenen de trainingsacteurs de voornaamste bevrijdingstechnieken. Hoe leer ik de cursisten los te komen wanneer deze in een situatie terecht komen waarin fysieke agressie een grote rol spelen.

  Te denken valt aan technieken om los te komen wanneer je bij je haar vastgepakt wordt. Je bij de keel gegrepen wordt. Hoe weer ik een klap of schop af. Hoe zorg ik als trainingsacteur voor een veilige leeromgeving, waarin de cursist kan leren zichzelf in veiligheid te brengen, als ook de veiligheid voor de cliënt te kunnen waarborgen. In deze training leer je de technieken zodat je deze kan overdragen binnen trainingen waarin jij gevraagd wordt als trainingsacteur omtrent fysieke agressie.

  Wat zijn de do’s en don’ts. Hoe creëer je een veilige setting waarin de cursist zich uitgedaagd voelt om metjou als trainingsacteur te oefenen.
 • Na deze dag voel jij je comfortabel en heb je een scala aan bevrijdingstechnieken die jij weet over te brengen naar de cursist binnen agressietrainingen.
 • Maximaal aantal deelnemers: 12

Online Masterclass

1 dag
GRATIS
 • Deze online masterclass zijn gratis en hebben een wisselende thema's over verschillende thema’s en onderwerpen binnen het trainingsacteren.

  Aantal PE punten: 5
Trainingsacteur Academie