Paul Tijssen – Van hoofd naar hart

Paul Tijssen is medeoprichter van de Trainingsacteur Academie. Hij en Tjerk jan Haga hebben elkaar in 2011 ontmoet bij een training voor buurtbemiddelaars in opleiding. Direct is er een klik en ontstaat de eerste samenwerking die uiteindelijk resulteerde in de oprichting van de Trainingsacteur Academie.

Wij stelden Paul de vraag: wat maakt het dat je juist voor deze branche koos?

Ik werkte al veel met acteurs bij mijn andere bedrijf Match-it opleidingen. Maar ik vond de kwaliteit van de acteurs niet altijd even goed. Daarom besloot ik samen met Tjerk Jan om de Trainingsacteur Academie op te richten.

Onze gedeelde waarden zijn passie, plezier, kwaliteit in het spel.

Ik ben er van overtuigd dat trainingsacteurs zo’n grote toegevoegde waarde hebben in trainingen, dat eigenlijk in alle trainingen met acteurs zou moeten worden gewerkt.

Spelen in de ruimste zin des woords maakt creatief en schept ruimte voor vernieuwingen. Spelen is het verstand wat minder op de voorgrond laten zijn

Ik denk dat juist in een maatschappij waar ratio hoogtij viert, dit een aangename en noodzakelijke toevoeging in het leven mag zijn!

Trainingsacteur Academie