Zelfverzekerdheid en flair brengen je ver

Het oefenen met een trainingsacteur om theoretische kennis in de praktijk te brengen, versterkt het leerproces en bevordert een dieper begrip van complexe situaties. Lees het verhaal van onze collega Nienke van Rennes, en hoe zij mensen traint in het voeren van slecht nieuws gesprekken.

Waarom ben je trainer geworden?

Eigenlijk ben ik in het trainersvak gerold. Hoewel ik in het verleden wel als leerkracht heb gewerkt heb ik zelf nooit de overstap overwogen naar het trainersvak. Vanuit interesse en het zoeken naar wat echt bij mij past, ben ik een aantal jaren geleden een mediationopleiding gaan volgen. Tijdens mijn assessment voor de mediationopleiding (wij deden een rollenspel 😊) raakte ik met Paul Tijssen in gesprek, toen mijn assessor en mede eigenaar van de TA. Hij zei ‘wel een trainer voor trainingsacteurs’ in mij te zien. Dat overviel mij op dat moment best wel, aangezien ik met de opleiding tot mediator bezig was. Toch heeft dat gesprek me aan het denken gezet en heb ik een aantal weken later Paul gebeld met de vraag wat hij nu precies bedoelde.

En zo sta ik een aantal jaren later al een tijdje met veel plezier en passie de basistraining trainingsacteren en Master Assessment te geven. Want kennis overdragen en mensen te zien groeien vind ik toch wel een van de leukste dingen aan het vak.

Wat is jouw expertise?

Mijn expertise is dat ik veiligheid in een groep kan creëren. Van deelnemers is dat ook iets wat ik vaak terugkrijg. In korte tijd een veilige groep creëren waar mensen durven, zichzelf en anderen uitdagen, fouten mogen maken en waarin ze openstaan om te leren.  

Ik vind het heerlijk om de deelnemers te zien groeien en bloeien. Daarnaast ben ik van mening dat ook ik blijf groeien en bloeien door steeds maar weer met andere mensen te werken en daardoor andere invalshoeken te horen en te zien. Dat wij bij de TA mensen opleiden om ervaringsgericht leren aan te bieden vind ik geweldig. Er is in mijn ogen geen grotere groei te bewerkstelligen dan dat wat je net hebt gehoord en gezien te ervaren en toe te passen in een rollenspel. Dan ga je het geleerde ook voelen en dat sla je op voor toekomstige situaties. Een trainingsacteur opleiden die dit op een veilige en prettige manier kan verzorgen voor deelnemers is geweldig. Afstemmen en positief terugkoppelen zijn wat mij betreft daar 2 uitgangspunten in. Zeker ook omdat er trainingsacteurs in het werkveld werkzaam zijn die niet opgeleid zijn en naar beste eer en geweten handelen, maar de plank soms flink misslaan.

De opleiding bij de TA geeft de trainingsacteurs een methodiek van waaruit ze kunnen werken en met de deelnemer op zoek kunnen gaan naar de ontwikkelmogelijkheden. Naast trainingen voor de TA geef ik ook veel communicatietrainingen, gericht op effectief communiceren, onderhandelen, overtuigend overkomen en team communicatietrainingen. Op die manier geef ik mijn opgedane kennis in communicatievaardigheden ook door, het is een mooie kruisbestuiving.

Wat was je interessantste opdracht tot nu toe?

Ik vind alle opdrachten leuk en interessant, juist omdat je in zoveel verschillende organisaties komt en met verschillende trainers werkt. Maar 1 van mijn eerste opdrachten staat me nog wel bij. Ik was gevraagd bij een ‘slecht nieuws gesprek training’ voor leerkrachten in het speciaal onderwijs. Omdat ik zelf zo ontzettend geniet van het trainingsacteren, ook als deelnemer, was ik in de naïeve veronderstelling dat iedereen wel zin heeft in trainingsacteren. Alleen zaten de trainer en ik tegenover een groep leerkrachten met de armen over elkaar en erg veel achterdocht naar de trainingsacteur (ik). Door eerst stil te staan waar die achterdocht vandaan kwam en toen stap voor stap naar een rollenspel toe te werken met tussenoefeningen, hebben we de groep toch enthousiast meegekregen.

Het grootste compliment was die dag, dat ze niet doorhadden dat ze aan het acteren waren, maar dat het slecht nieuws gesprek net echt leek en ze er veel zekerder in zaten.

‘Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het kan’. Ga het maar doen, met een stukje zelfverzekerdheid en flair, dat brengt je ver 😉.

Trainingsacteur Academie