Voorbereiding lesdag 2

Voorbereiding lesdag 2

Dag 2 
Doelen: Competenties: Literatuur: De cursist heeft kennis van de theorieën behorende bij assessment trainingsacteren en bijbehorende competenties en casuïstiek.  Vaardig zijn in het geloofwaardig neerzetten van de verschillende rollen binnen assessments. Vaardig zijn in het adequaat leren feedback geven in en uit de rol t.a.v. de kandidaat, opdrachtgever over het getoonde spel plus bijbehorende competenties. Literatuur zie bijlage: 2
Ochtend (9.30 -12.30)OpeningsrondjeAan de hand van het openingsrondje inventariseren de trainers waar nog behoefte ligt van de groep voordat ze opgaan voor de proeve van bekwaamheid.   Rollenspel voor ‘de groep’ Oefenen door middel van carrousel of estafettevorm ter voorbereiding op de proeve van bekwaamheid.  Uitdelen individuele casuïstiek:Ter voorbereiding op de proeve van bekwaamheid.
Lunch  
Middag (13.15-16.00) Proeve van bekwaamheid Zie kopje: proeve van bekwaamheid. Afsluiting met deelcertificaat  
Trainingsacteur Academie