Voorbereiding lesdag 1

Voorbereiding lesdag 1

Dag 1 
Doelen: Competenties:  Literatuur: De cursist kan op zelfstandige wijze uitvoering geven aan het vak trainingsacteur binnen assessments. Waarbij de eindtermen van de gekozen differentiatie worden behaald en de module wordt afgesloten met een door hem uitgespeelde masteropdracht, De cursist kan de vereiste competenties aanleren en zich als beroepsbeoefenaar op de arbeidsmarkt presenteren. Verdiepen van kennis met betrekking tot observatie en interpretatie binnen assessment trainingsacteren. Vaardig worden in het geloofwaardig neerzetten van de verschillende rollen horende bij verschillende casuïstiek binnen het assessment. Vaardig worden in het adequaat leren feedback geven in en uit de rol t.a.v. de kandidaat tijdens en na het assessment.  Literatuur zie bijlage: 2
Ochtend (9.30 -12.30)Introductie Voorstellen docenten, cursisten. In voorstelrondje inventarisatie; waar heb je zelf behoefte aan? Wat wil je vandaag leren? Wat weet je al? Beginkennis?  Warming-up.   Inhoud:Soorten settingen Korte introductie over waar je als trainingsacteur ingezet kunt worden binnen het Assessment acteren.   Theorie Uitleg Waarnemen, ObserverenOefenen met casuïstiekRegistreren, InterpreterenCasuïstiek Per theoretisch onderdeel mogelijk even een kort rollenspel van trainer en een van de cursisten.  
Lunch  
Middag (13.15-16.00) Warming-up.  Theorie: 3 fasen binnen trainingsacteren.Samenwerking acteur assessor.Competentiemodel.Rol informatie en invulling.Platvorm.Oefeningen en casuïstiek:Pauze:Casuïstiek:Eind van de middag spelen we casuïstiek uit. Hierin maken we ook met elkaar duidelijk hoe we gaan beoordelen. M.a.w. waar letten we op met elkaar? Wat vinden we belangrijk?Afsluiting/ rondvraag  
Trainingsacteur Academie