Voorbereiding lesdag 1

Voorbereiding lesdag 1

Dag 1  
Doelen: Competenties: Literatuur:  Verdiepen van kennis met betrekking tot zorg en psychiatrie en bijbehorende toestandsbeelden en stoornissen.  Vaardig worden in het geloofwaardig neerzetten van de verschillende rollen met bijbehorende psychiatrische toestandsbeelden en stoornissen.   Vaardig worden in het adequaat leren feedback geven in en uit de rol t.a.v. de hulpverlener en zijn begeleidingsstijl.  Literatuur: Artikel 1 en 2. 
Ochtend  (9.30 12.30) Introductie:Voorstellen docenten, cursisten. In voorstelrondje inventarisatie; waar heb je zelf behoefte aan? Wat wil je vandaag leren? Wat weet je al?  Warming-up.    Theorie:Uitleg DSM, kader stoornissen. Globale beschrijving; persoonlijkheidsstoornissen, stemmingsstoornissen, angststoornissen etc.  Soorten behandelingen   Oefening:Stoornissen loop, etc.  
Lunch   
Middag  (13.15 16.00)   Warming-up Theorie:  Basisbehoefte. Stigma.  Casuïstiek:Eind van de middag spelen we casuïstiek uit.  Hierin maken we ook met elkaar duidelijk hoe we gaan beoordelen.  M.a.w. waar letten we op met elkaar? Wat vinden we belangrijk?  Afronding

 

Trainingsacteur Academie