Verschillende soorten agressie

Verschillende soorten agressie

Weerstand, verbale intimidatie, verbale en fysieke dreiging komen bij verschillende beroepsgroepen voor. Naast politie en ambulancemedewerkers, zien we dit ook bij gemeentelijke dienstverleners, leerkrachten, bewindvoerders, hulpverleners en medewerkers in het openbaar vervoer. 

Acteren binnen agressietrainingen is mooi om te doen, maar kan ook kwetsbaar zijn. Vaak rust er een taboe op het thema boosheid en zeker op het thema agressie. Werken als trainingsacteur binnen intimidatie, weerstand en agressietrainingen zal niet voor iedere trainingsacteur zijn weggelegd. Belangrijk is om te kijken wat jij hebt met boosheid en/of agressie en hoe je dit op een gezonde gecontroleerde manier in je spel kan inzetten.

Als trainingsacteur word je tijdens agressietrainingen ingezet om deelnemers te leren hoe ze moeten omgaan met verschillende soorten weerstand en agressie. Wat doe je en wat zeg je om de agressie te de-escaleren?

Soorten agressie
We onderscheiden vier verschillende soorten agressie die je als trainingsacteur kunt neerzetten in je spel.

1. Frustratie/emotionele agressie
Bij deze vorm van agressie is de agressor gefrustreerd over een dienstverlening of procedure. Emoties en frustratie kunnen snel oplopen en er kan verminderde controle over het eigen gedrag ontstaan. Deze vorm kan snel leiden tot een uitbarsting van geweld.

2. Instrumentele agressie
Bij instrumentele agressie wordt de agressie ingezet als instrument om het doel te bereiken. De agressor weet wat hij doet en heeft controle over zichzelf. Vaak is deze vorm van agressie op de persoon gericht.

3. Witte boorden agressie
Dit is manipulatieve vorm van agressie gericht tegen de ander, meestal om een uitzondering voor elkaar te krijgen, maar soms ook uit een (slechte) gewoonte. Deze agressie is altijd gericht op de ander. De insinuerende subtiele aanvallen zijn gericht op het ondermijnen van je deskundigheid of positie. De witteboordenagressor draait de macht om en wil regie houden. Door deze vorm van controle van de agressor ontstaat er bij de medewerker een gevoel van onmacht of verwarring.

4. Onbeheerste/willekeurige agressie
Deze vorm van agressie kan spelen bij mensen met psychologische problemen zoals schizofrenie, maar ook bij mensen die bijvoorbeeld drugs gebruikt hebben en daar slecht op reageren. De realiteitszin ontbreekt volledig.

Lees hoofdstuk 4 uit het Handboek Trainingsacteren voor meer theorie over weerstand en agressie.Praktijksituatie: verschillende type agressie

In deze video zie je een praktijksituatie over de vier meest voorkomende soorten agressie, behorend bij het thema: verschillende soorten agressie.

Klik rechtsonder in de video de ondertiteling aan voor een beter begrip van de video.

Trainingsacteur Academie