Verdieping lesdag 6: werken als trainingsacteur

Verdieping lesdag 6: werken als trainingsacteur

Nu je bijna klaar bent met de basisopleiding tot trainingsacteur kunnen wij ons voorstellen dat je vragen hebt over hoe het nu verder gaat als trainingsacteur? Kan je je nog verder specialiseren, hoe vind je werk, wat is een gangbaar tarief wat je mag vragen als trainingsacteur? Voor de meest gestelde vragen kan je hieronder hopelijk terecht.

Is het assessment verplicht om de opleiding te mogen volgen? 

Na de basisopleiding of de Summer course kan je opgaan voor het assessment trainingsacteur. Dit is optioneel. Je kan ook de opleiding volgen zonder voor het assessment op te gaan. Je krijgt dan een bewijs van deelname, maar geen certificaat. Alleen met het behaalde certificaat kan je mee op stage bij de verschillende opleidingen en alleen met het behalen van het certificaat kan je je aanmelden bij het uitzendbureau: www.trainingsacteurvinden.nl. 

Daarnaast is de masteropleiding alleen toegankelijk voor cursisten die het certificaat; basisopleiding trainingsacteur, behaald hebben. 

Hoe werkt het assessment basis trainingsacteur precies? 

Na de basisopleiding en de Summer course kan je met een positief advies van de trainers opgaan voor het assessment basis trainingsacteur. Halverwege de opleiding volgt een eerste evaluatiemoment waarin je te horen krijgt wat er goed gaat en waar je leerdoelen voor de overige lessen nog liggen. Na de voorbereiding voor het assessment op dag 6 hoor je het advies of je beter wel of niet op kunt gaan voor het assessment. In ieder geval geldt, dat je 5 van de 6 opleidingsdagen gevolgd moet hebben, wil je op kunnen gaan voor het assessment. 

Binnen het assessment werken we met een examen rubrics (examenprotocol). 

De assessor zal op het onderdeel acteren, als ook op het onderdeel begeleiding beoordelen. Binnen beide onderdelen zijn 4 subonderdelen ondergebracht, hiervan dienen er zeker 3 per onderdeel met een voldoende te worden behaald voor het slagen van het assessment. 

Na het assessment krijg je direct van de assessor te horen of je geslaagd bent. Hierbij krijg je het beoordelingsformulier uitgereikt met de daarop de desbetreffende uitleg bij de scores. Bij een positief resultaat krijg je het basis certificaat trainingsacteur uitgereikt. 

Ik wil nog meer speelervaring op doen kan dat? 

Binnen de opleiding besteden we veel tijd aan het daadwerkelijk spelen als trainingsacteur in verschillende casuïstiek. Na de opleiding komt regelmatig de vraag of er mogelijkheid is om nog meer speelervaring op te doen. Hiervoor hebben we 2 speciale ‘speeldagen’ ingepland, waarbij je met een ervaren trainer zoveel mogelijk gevarieerde spelcasuïstiek bij langs gaat. 

Voor actuele data voor deze speeldagen zie kopje spelverdiepingsdagen voor acteurs op de website. 

Wanneer kom ik in aanmerking voor de masteropleiding? 

Nadat je het basis certificaat trainingsacteur hebt behaald of een soortgelijke opleiding elders met een certificaat hebt afgerond, kan je je aanmelden voor de masteropleiding trainingsacteur. 

Welke modules worden er gegeven in de masteropleiding? 

Zie voor een uitgebreide beschrijving van de 4 master modules, het kopje trainingsacteur masteropleiding op de website. * 

Kan ik ook 1 of 2 losse mastermodules volgen? 

Elke mastermodule bestaat uit 2 dagen, waarin op dag 2 een proeve van bekwaamheid wordt gehouden, waarna het deelcertificaat voor desbetreffende module wordt uitgereikt. Het is dus zeker mogelijk om de verschillende modules separaat van elkaar te volgen. Voor wie beslist om zich in een keer voor alle master modules aan te melden, volgt er een korting op het algehele lesgeld. 

Is er wel werk als trainingsacteur na mijn opleiding? 

Na het volgen van de opleiding en/of het behalen van het certificaat sta je natuurlijk te popelen om te beginnen. Door bij ons stage te lopen, ervaar je direct wat het betekent om als trainingsacteur aan de slag te gaan. Daarnaast bieden wij de mogelijkheid om je aan te melden bij ons uitzendbureau www.trainingacteurvinden.nl. We werken met onze eigen opgeleide trainingsacteurs. Waarbij wij onze acteurs met onze filosofie door heel Nederland uitzenden. Onze trainingsacteurs worden geprezen om hun werk. Met name om hun geloofwaardige spel, begeleidingskunde, inlevingsvermogen en de vaardigheid om de cursist op een veilige manier te laten leren. Daardoor worden onze acteurs vaak teruggevraagd. 

Wij zien dat de vraag naar trainingsacteurs bij bedrijven, instellingen en opleidingen sterk toeneemt. Men ziet steeds meer de waarde van ervaringsgericht leren in, en de waarde die een gecertificeerde trainingsacteur met zich meebrengt. Tegenwoordig is er bijna geen opleiding of training te vinden die niet werkt met rollenspel of ingebrachte casuïstiek. 

Wel is het zo dat het werk niet als vanzelf op je af komt, veel zal liggen in hoe goed je bent in netwerken en acquisitie. Immers opleiders en trainers willen graag werken met trainingsacteurs die ze kennen, vertrouwen en waarvan ze op aan kunnen. De ervaring leert dat wanneer je eenmaal bij een bedrijf werkt, je vaak teruggevraagd wordt en dat er op die manier ook andere klussen naar je toe komen. De meeste trainingsacteurs hebben naast hun werk als trainingsacteur ook andere werkzaamheden, zodat ze niet volledig afhankelijk zijn qua inkomsten. 

In welke werkvelden kan ik als trainingsacteur aan de slag? 

Trainingsacteurs zijn bij uitstek mensen die met hun speltalent andere mensen weten te bewegen/ raken/ motiveren/ ondersteunen/ confronteren en uiteindelijk weten te helpen met hun doelen en leervragen. 

De werkvelden waarin je als trainingsacteur aan de slag kunt gaan zijn dan ook zeer divers. Te denken valt aan allerlei soorten opleidingen, trainingen en cursussen. 

Waaronder: agressie trainingen, slecht nieuws gesprekken, motiverende gespreksvoering, conflictbemiddeling, assessments, psychiatrie, dienstverlening, bedrijfstheater, ook vinden we onze acteurs zelfs terug als mysteryguest bij bedrijven en organisaties. 

Hoeveel verdient een Trainingsacteur? 

Hierin volgen wij de richtlijnen van de NVvT (Nederlandse Vereniging Voor Trainingsacteurs) 

De NVvT schrijft op haar website: De vakbekwaamheid en vakvolwassenheid van een NVvT-trainingsacteur rechtvaardigt een reële honorering. De NVvT hanteert daarom voor haar leden-trainingsacteurs de volgende richtlijnen voor een dagdeeltarief: 

· minimum : € 200 

· gemiddeld/redelijk : € 250 

· voor een meer ervaren acteur of voor een opdracht die meer kennis of expertise vereist : €300-350 

(Alle bedragen zijn excl. 9 % BTW en reis- en verblijfskosten). 

De NVvT is zich ervan bewust dat tarieven onderhevig zijn aan marktwerking en dat ze tot stand komen op basis van vraag en aanbod. Niettemin maakt de NVvT zich sterk voor een eerlijk, redelijk en reëel dagdeel tarief voor haar leden. 

Hoe werkt het meelopen als trainingsacteur bij trainingen bij jullie na mijn opleiding? 

Na het behalen van het basis certificaat trainingsacteurs, krijg je een wachtwoord waarmee je in kan loggen op het beveiligde deel van de site. Hier vind je alle aangeboden trainingen en kan je jezelf aanmelden bij een training die bij jou past. 

Voor meer informatie zie het kopje ervaringsplaatsen op de website. 

Hoe bewaken jullie de kwaliteit van de trainingsacteurs ook nadat ze het assessment hebben gedaan? 

Als Trainingsacteur Academie vinden we het erg belangrijk dat onze cursisten na de opleiding blijven uitdragen en laten zien waar wij voor staan als opleider. Dit betekent ook dat wij het belangrijk vinden dat het niveau van onze trainingsacteurs hoog is. Immers zenden wij onze opgeleide acteurs ook weer uit door middel van ons uitzendbureau of door middel van de verschillende stages. 

Om de kwaliteit te kunnen waarborgen, bieden wij verschillende vervolgmodules aan waarin je je als trainingsacteur verder kunt ontwikkelen. Daarnaast is er de mogelijkheid tot het volgen van de spelverdiepingsdagen, waarbij je alle geleerde kennis weer in de praktijk kunt brengen.  

Als laatste stimuleren wij bij elke opleidingsgroep de mogelijkheid tot een intervisiebijeenkomst. Binnen intervisie is er de mogelijkheid tot reflectie en oefening binnen een veilige groep, zodat het niveau van de trainingsacteur op een hoog peil blijft. 

Hoe kan ik mij aanmelden bij jullie trainingsacteur uitzendbureau? 

Nadat je geslaagd bent voor het assessment basis trainingsacteur is het mogelijk om je kosteloos aan te melden voor ons trainingsacteurs uitzendbureau. Hierbij werken we met onze eigen opgeleide trainingsacteurs. Hiermee kunnen wij onze acteurs door heel Nederland uitzenden. Onze trainingsacteurs worden geprezen om hun werk. Met name om hun geloofwaardige spel, begeleidingskunde, inlevingsvermogen en de vaardigheid om de cursist op een veilige manier te laten leren. Daardoor worden onze acteurs vaak teruggevraagd. Zie voor meer info www.trainingsacteurvinden.nl 

Welke producten hebben jullie zoal ontwikkeld? 

De Trainingsacteur Academie is altijd in ontwikkeling. Naast ons, Handboek voor de Trainingsacteur, hebben we ook de Waaier voor de Trainingsacteur en het Improvisatiespel voor de Trainingsacteur ontwikkelt.

Deze online leeromgeving zal ook altijd beschikbaar blijven!

Trainingsacteur Academie