Uitvragen positief leerdoel

Uitvragen positief leerdoel

Communicatieve principes 

In het leven roept elke actie een reactie op, soms gaat dit zo automatisch dat mensen zich niet meer bewust zijn van dit proces. Door middel van 3 oefeningen laten we zien hoe de communicatie principes voor jullie als Trainingsacteur zouden kunnen werken.

Oefening: Actie – reactie. 

Voor de coronatijd deden we altijd een mooie oefening waarin dit duidelijk naar voren kwam. We deelden de groep op in tweetallen, waarin de een gevraagd werd om zijn hand uit te steken. De ander werd gevraagd om zo hard mogelijk op deze hand te slaan. Dit is de actie, nu komt de reactie. De trainer vertelde dat nu de rollen werden omgedraaid en dat de ander een klap op de hand terug mocht geven. Degene die de klap had uitgedeeld, was vaak erg bang, om nog een hardere klap terug te krijgen. Deze momenten van actie-reactie, zijn juist de momenten om als trainingsacteur te doorbreken. Wat gebeurd er als je een andere reactie zou geven dan dat de mensen (cursisten) normaal gesproken gewend waren om te krijgen. Dit alles om het leereffect zo optimaal mogelijk te benutten en te vergroten. 

Als trainingsacteur had je in dit geval bijvoorbeeld iemand even zacht beet kunnen pakken, de hand kunnen schudden, even aaien etc. Dit verwacht de ander vaak niet en op zo’n moment heb je het patroon van actie-reactie doorbroken. Als trainingsacteurs zijn we steeds op zoek naar het leermoment om het gedragspatroon te doorbreken en nieuw gedrag aan te kunnen leren. 

Oefening: Oorzaak – Gevolg.

In deze opdracht vertelde de trainer de groep dat hij zo de ruimte binnenkwam met een bepaalde emotie. Aan de groep was het om te kijken welke emotie dit was en wat er aan de hand zou kunnen zijn. 

Als trainingsacteur is het belangrijk om te bedenken dat achter elk gedrag en/of emotie een geschiedenis schuilgaat. Bepaald gedrag is ooit ontstaan en heeft een oorzaak. Dit heeft ook weer consequenties voor het hier en nu en noemen we het gevolg. Het zou mooi zijn als cursisten door het werken met een trainingsacteur erachter komen wat de oorzaak is van bepaald (probleem) gedrag en hoe ze dit mogelijk voor de toekomst zouden kunnen veranderen. De trainer komt bijv. Binnen met een bedroefd gevoel. De oorzaak is dat hij net slecht nieuws van de arts te horen heeft gekregen, wat is het gevolg van dit nieuws, wat voor effect heeft dit gevolg weer op anderen? 

Oefening: Zenden – Ontvangen.

Bij deze opdracht genaamd: Ruis op de lijn, verdeelde de trainer de groep in drie delen. Twee mensen moesten proberen een zin naar de anderen over te brengen, zij waren de zenders. Een of twee mensen moesten proberen deze boodschap te horen en waren de ontvangers. De rest van de groep was de ruis op de lijn en probeerden te voorkomen dat de boodschap overkwam bij de ontvangers. Zij mochten alles doen, behalve de zenders aanraken. 

Als trainingsacteur ben je constant bezig om te kijken of de boodschap goed overkomt en of jouw actie overkomt bij de cursist.

Hoofdstuk inhoud
0% voltooid 0/4 stappen
Trainingsacteur Academie