Huiswerk lesdag 3

Huiswerk lesdag 3

Gefeliciteerd je hebt de hele les nu afgerond. Nu kan je verder naar de volgende les. Het is alvast handig om wat huiswerk door te nemen, zodat je beter begrijpt waar dit blok straks overgaat. Het huiswerk vind je hieronder. Veel succes en plezier alvast! 

De volgende les gaan we het hebben over trainingsacteren binnen intimidatie en agressietrainingen.

Justitie en politie

Trainingen bij justitie en politie gaan vaak over bejegening bij arrestatie, verdachten verhoor, omgaan met agressie of crisisinterventie. Het hanteren van de-escalatie technieken draagt in belangrijke mate bij aan het beheersen en begeleiden van ingrijpende gebeurtenissen. Hanteren van de territoriumleer, goed kunnen observeren, de juiste vragen stellen om de gewenste informatie te krijgen. We staan in de les uitgebreider stil bij het omgaan met agressie en interactietechnieken.

Weerstand en agressie      

Weerstand heeft te maken met overgave. Bij weerstand is het nog niet mogelijk om je over te geven. Verschillende oorzaken kunnen hieraan ten grondslag liggen. 

Zo kan weerstand en overgave te maken hebben met de mate waarin een deelnemer ervaart dat er aan de basisbehoeften in de communicatie wordt voldaan. Dit is een belangrijke voorwaarde om deelnemers in de leerstand te krijgen.

Basisbehoeften in contact:

Gezien worden, dit betekent dat het perspectief van de deelnemer of klant bekend en van belang is.Erbij horen, door wederzijds begrip. De gepaste afstand of nabijheid ervaren. 

Als de deelnemer enige mate van invloed heeft. Eigenaar is van zijn of haar leren. Daarmee de eigen regie en verantwoordelijkheid heeft en het vermogen tot oplossingen aangesproken wordt. Niet alleen in het contact binnen een deelnemersgroep zijn deze basisbehoeften essentieel. Ook binnen een team of bij een klant zijn deze basisbehoeften essentieel. Weerstand ontstaat als er geen erkenning is in het contact. Als iemand zich niet begrepen voelt. Als er te afstandelijk of te intimiderend gecommuniceerd wordt. Als deelnemers niet voor vol aangezien worden, niet benaderd worden op basis van hun kennis en ervaring. Kom je weerstand tegen is dan het van belang na te gaan hoe je tegemoet bent gekomen aan de basisbehoeften. 

Daarnaast kunnen de oorzaken van weerstand te maken hebben met de wijze waarop zaken georganiseerd zijn. Denk hierbij aan deelnemers die verplicht moeten deelnemen aan een training of deelnemers die vervelende ervaringen hebben in het werken met trainingsacteurs. Informeer naar het verplichte karakter en hoe de training zinvol gaat worden voor deze deelnemer. Informeer naar de ervaringen met andere trainingsacteurs en vraag uit hoe de deelnemer het beste kan leren. 

Ook klanten laten weerstand zien bij verplichtingen of juist bij onthoudingen. Verwachtingen en de juiste informatie verstrekken spelen een grote rol bij het ontstaan van weerstand. Trainers en trainingsacteurs hebben in een training te maken met weerstand bij de deelnemers en deelnemers met weerstand bij hun klanten. Omgaan met weerstand en zeker ook omgaan met agressie zijn regelmatig onderwerp van trainingen waarvoor trainingsacteurs ingezet worden. 

Trainingsacteur Academie