Voorbereiding lesdag 1: Basis van het trainingsacteren
Voorbereiding lesdag 2: verschillende soorten spel
Voorbereiding lesdag 3: afstemmen, schakelen en fine tunen
Voorbereiding lesdag 4: werken met weerstand en agressie
Voorbereiding lesdag 5: werken met methodieken
Voorbereiding lesdag 6: voorbereiding op het assessment

Feedback vanuit de rol

Feedback vanuit de rol

In blok 2 oefenen we in een praktijksituatie hoe je de theoretische achtergrond kunt integreren in de praktijk.

Als trainingsacteur beloon je de cursist voor zijn of haar initiatief en lef. In je spel draag je zorg voor feedback naar de deelnemer in de rol en na de scène. In blok 2 kijken we gericht hoe je feedback kan geven in je rol door middel van belonen en/ of escaleren.

Trainingsacteur Academie