Feedback tijdens het spel

Feedback tijdens het spel

Als trainingsacteur kun je ook feedback geven vanuit de rol, tijdens het spel.

Feedback tijdens het spel
Als trainingsacteur kun je met je spel feedback geven op het gedrag van de deelnemer. Op dat moment krijgt die op een directe manier – en in de betreffende situatie – informatie over wat zijn handelen bij het personage van de trainingsacteur teweeg brengt.

De trainingsacteur geeft voortdurend feedback, want hij reageert immers doorlopend op de deelnemer tijdens het rollenspel. Maar met ‘feedback tijdens het spel’ wordt bedoeld dat de je als trainingsacteur expliciet kenbaar maakt wat je denkt, voelt of beleeft bij het gedrag van de deelnemer.

Belonen of escaleren
Wanneer je feedback geeft tijdens het spel kun je dat doen door te belonen of te escaleren. Wanneer je gedrag ziet dat de deelnemer wil oefenen en het wordt goed opgepakt ga je cadeautjes geven. Je werkt mee met de deelnemer in het spel en je beloont het goede (nieuwe) gedrag. Voorbeelden van zinnen die de deelnemer belonen zijn: ‘wat fijn dat je dit tegen me zegt’. Of: ‘oké, omdat je het zo vriendelijk vraagt, wil ik het wel voor je doen.’

Laat de deelnemer oud gedrag zien dat niet aansluit bij het leerdoel of de theorie, dan ga je escaleren. Zo laat je zien dat het oude gedrag niet helpend is in de situatie. Voorbeelden van zinnen die escaleren zijn: ‘nu moet je niet zo gaan lachen, daar kan ik helemaal niet tegen.’ Of: ‘vind je het normaal om weg te kijken als ik je om hulp vraag?’.
Pikt de deelnemer op dat zijn gedrag escalerend werkt en herstelt hij zich, dan ga je daarna weer belonen. 

Lees Hoofdstuk 3 uit het Handboek Trainingsacteren voor alle invalshoeken en uitgangspunten van feedback geven.


Warming-up: uitvragen tot de kern

In deze video zie je de warming-up ‘uitvragen tot de kern’ behorend bij het thema: feedback tijdens het spel.

Klik rechtsonder in de video de ondertiteling aan voor een beter begrip van de video.


Praktijksituatie: belonen en escaleren

In deze video zie je een praktijksituatie over ‘belonen en escaleren’ behorend bij het thema: feedback tijdens het spel.

Klik rechtsonder in de video de ondertiteling aan voor een beter begrip van de video.

Trainingsacteur Academie