Feedback

Feedback

In blok 2 oefenen we in een praktijksituatie hoe je de theoretische achtergrond kunt integreren in de praktijk.

Als trainingsacteur beloon je de cursist voor zijn of haar initiatief en lef. In je spel draag je zorg voor feedback naar de deelnemer in de rol en na de scène. In blok 2 kijken we gericht hoe je feedback kan geven in je rol door middel van belonen en/ of escaleren.

Hoofdstuk inhoud
0% voltooid 0/4 stappen
Trainingsacteur Academie