De weerbaarheidsregels

De weerbaarheidsregels

Nu je bekend bent met de verschillende soorten agressie, staan we in dit blok stil bij de weerbaarheidsregels. Hoe kun je als trainingsacteur met stemgebruik, houding en mimiek spelen in een setting waarbij intimidatie en/of agressie een rol speelt? En hoe kun je de deelnemer uitnodigen zijn of haar grens aan te geven en de agressie te de-escaleren?

Omgaan met agressie
In de praktijk komen we agressie tegen als een reactie op omstandigheden die moeilijk te accepteren of te hanteren zijn voor iemand. Denk bijvoorbeeld aan sociale omstandigheden, organisatorische omstandigheden of relationele omstandigheden. In het omgaan met agressie is het van belang om de aard van de agressie te herkennen. Waar zit de ander mee in zijn of haar agressie, wat is het doel, waar wil de ander regie over hebben? Is er sprake van: assertiviteit, onvrede, irritatie, boosheid, frustratie, woede, druk, dreiging of intimidatie? Zijn er irrationele uitingen? Is iemand in de realiteit?

Iemand die assertief is, hoeft niet over te gaan tot agressie. Iemand die geïrriteerd is, kan doorgaans makkelijker terugschakelen dan iemand die woest is. Iemand die dreigt, wil iets gedaan krijgen. Iemand die irrationele uitingen doet, heeft weinig regie. Soms kunnen mensen vanuit een psychische aandoening agressief reageren. Iemand die niet in de realiteit is leeft mogelijk in een andere wereld of heeft een ernstig trauma opgelopen en reageert vanuit angst met agressie. 

Woede, dreiging en irrationele uitingen zijn moeilijker om te buigen dan onvrede. Als ombuiging niet meer mogelijk is dan is het belangrijk voor je eigen veiligheid te zorgen. Door de situatie te verlaten, de agressor uit de weg te gaan of hulp in te schakelen. 

Daarbij is het van belang om eerst het gevoel de aandacht te geven en daarna de inhoud: 

  • Ruimte te bieden aan de emotie
  • Contact te maken
  • Actief te luisteren
  • Samen te vatten
  • Aan te sluiten bij het gevoel
  • Uit te leggen
  • Erkenning te geven
  • Te zoeken naar mogelijkheden en alternatieven
  • Af te ronden

Lees hoofdstuk 4 uit het Handboek Trainingsacteren voor meer theorie over omgaan met weerstand en agressie.Praktijksituatie: omgaan met agressie

In deze video zie je een praktijksituatie over ‘omgaan met agressie’, behorend bij het thema: weerbaarheidsregels.

Klik rechtsonder in de video de ondertiteling aan voor een beter begrip van de video.

Trainingsacteur Academie