De Roos van Leary

De Roos van Leary

Mensen reageren vaak onbewust vanuit oude patronen, schema’s en valkuilen. Vaak zit hier een basisbehoefte onder, die niet vervuld wordt.
Kennis hebben van methodieken is zeer waardevol als je werkzaam bent als trainingsacteur. Wat heb jij als trainingsacteur van de cursist nodig om te bewegen in spel, wat helpt juist wel en wat niet?

In dit blok lichten we het communicatiemodel ‘de Roos van Leary’ uit. Dit model wordt vaak behandeld in trainingen. Het is dan ook waardevol om als trainingsacteur dit model goed te begrijpen en ermee te kunnen spelen.

De Roos van Leary
Om gedrag tussen mensen te verhelderen heeft Leary ‘de Roos’ ontwikkeld. De Roos maakt onderscheid tussen een verticale as, de as van invloed (boven/onder) en een horizontale as, de as van verbondenheid (tegen/samen). 

De verticale as betreft de mate waarin mensen invloed op elkaar uitoefenen. Aan het ene uiterste van deze dimensie vinden we ‘veel invloed’ (macht, overheersing, dominantie en dergelijke), aan het andere uiterste ‘weinig invloed’ (volgzaamheid, onderwerping en dergelijke). De invloedverdeling in teams kan dan verschillende vormen aannemen. 

De horizontale as betreft de mate van verbondenheid. Hoe persoonlijk of afstandelijk gaan groeps- of teamleden met elkaar om? Aan het ene uiterste van de samenwerkingskant plaatsen we coöperatieve gedragingen als ondersteunen, helpen en assisteren. Aan het andere uiterste allerlei gedragingen die juist afstand scheppen en tegenwerking impliceren.

Wat kun je met de Roos van Leary?
Spelen met de Roos van Leary maakt deelnemers bewust van wat verschillende posities in de Roos betekenen voor de communicatie met de ander. Hoe verloopt een gesprek als iemand zich aanvallend (boven-tegen) opstelt? Vaak wekt dit opstandig gedrag (onder-tegen) op. Deelnemers worden zich bewust dat sommige stijlen van communicatie niet helpend zijn en je niet verder brengen.

Vervolgens is het interessant om te spelen met het model. Hoe kun je het gesprek bewust beïnvloeden als je beide blijft hangen in je positie. Wat als je je bijvoorbeeld leidend of helpend opstelt (boven-samen). Vaak roept dit meewerkend of volgend (onder-samen) gedrag op en kun je verder komen met elkaar.

Lees hoofdstuk 5 van het Handboek Trainingsacteren voor meer theorie over communicatiemodellen, zoals de Roos van Leary.Warming-up: de uitsmijter

In deze video zie je de warming-up ‘de uitsmijter’ behorend bij het thema: de Roos van Leary.

Klik rechtsonder in de video de ondertiteling aan voor een beter begrip van de video.


Praktijksituatie: spelen met de Roos van Leary

In deze video zie je een praktijksituatie over ‘spelen met de Roos van Leary’, behorend bij het thema: de Roos van Leary.

Klik rechtsonder in de video de ondertiteling aan voor een beter begrip van de video.

Trainingsacteur Academie