Casus assessment

Casus assessment

Theatrale toevoeging bij een Symposium

Je wordt gevraagd of je een bijdrage kunt leveren aan een symposium. Het thema is Laaggeletterdheid & Gezondheid. Er komen professionals vanuit het sociale domein, maatschappelijk werkers, huisartsen, gezondheidsmedewerkers en medewerkers van bijvoorbeeld het taalhuis op af. Ook zullen er ambassadeurs van lezen& schrijven aanwezig zijn (dit zijn mensen die eerder laaggeletterd waren en op latere leeftijd goed hebben leren lezen en schrijven. Zij stimuleren anderen die dat nodig hebben ook te doen).

Er komen ongeveer 300 mensen. Het symposium zal bestaan uit een aantal sprekers en een stuk regietheater. Na iedere scène wordt er met een panel (waarin een huisarts, ambassadeur, GGD medewerker en onderzoeker zit) en publiek een korte discussie gevoerd met behulp van een stelling.

In de uitnodiging van het symposium staat het volgende:

“Symposium over Laaggeletterdheid & Gezondheid
Wanneer taal een probleem is voor je gezondheid
Naar schatting hebben zo’n 2,5 miljoen mensen in Nederland in meer of mindere mate moeite met lezen, schrijven, rekenen en/of hun digitale vaardigheden. Dat heeft vaak ingrijpende gevolgen voor hun gezondheid en zelfredzaamheid. In onze samenleving stellen we zeer hoge eisen aan deze ‘basisvaardigheden’.
Laagtaalvaardigen wringen zich in allerlei bochten om hun ‘belemmering’ te maskeren om maar te voorkomen dat ze ‘dom’ worden gevonden.
Het herkennen van lage taalvaardigheid vraagt om bewustwording, het
bespreken ervan om de juiste gespreksvaardigheid.”

Na een voorgesprek heb je gevraagd naar voorbeelden en praktijksituaties. Daar heb je onder andere deze punten verzameld.
Mensen die laaggeletterd zijn hebben onder meer moeite met:

 • Formulieren invullen (zorgtoeslag, belasting, etc.).
 • Straatnaamborden lezen, reizen met openbaar vervoer.
 • Voorlezen aan (klein)kinderen.
 • Pinnen en digitaal betalen.
 • Werken met de computer, solliciteren.
 • Begrijpen van informatie over gezondheid en zorg.

Opdracht:

 1. Bedenk een sketch passend bij de volgende stelling:
 2. Zorgprofessionals spreken een andere taal dan hun cliënten.
 3. Bedenk een regiescène bij het volgende onderwerp:
 4. Hoe ga je in gesprek met iemand om te checken of deze goed kan lezen en schrijven?
 5. Bedenk zelf nog een regiescène. Waar denk je aan als je voorgaande hebt gelezen, wat zou nog een passend onderwerp zijn?
Trainingsacteur Academie