Casus assessment

Casus assessment

Hieronder lees je een voorbeeld van een casus die gebruikt kan worden bij het assessment van deze Master. Welke casus jij precies krijgt, wordt door de trainer vóór opleidingsdag 2 gecommuniceerd.

Algemeen
Je bent leidinggevende van de afdeling facilitaire dienst, voor 3 samenwerkende gemeentes. Dit betekent dat jullie alle facilitaire taken verzorgen voor 3 gemeentehuizen in de regio. Jullie collega’s van andere afdelingen, zijn tegelijkertijd ook jullie klanten. Dit maakt het werken in sommige gevallen ingewikkeld. Wanneer ben je nou collega en wanneer ben je in gesprek met je klant?

Een van de directieleden van de raad van bestuur heeft geklaagd over de manier van werken van een paar van jouw medewerkers. Toen zij laatst een bestuursoverleg hadden en de opstelling in de ruimte qua stoelen en tafels niet naar wens was, deelden zij dit mee aan een twee van de medewerkers facilitaire dienst. Deze reageerden geïrriteerd en deelden mee, dat als ze de opstelling anders wilden, het zelf ook konden gaan doen. Zij hadden de opdracht gisteren gekregen zo doorgekregen en zo uitgevoerd. Deze medewerkers gingen boos weg, zonder te helpen met de gewenste opstelling.

Specifiek Trainingsacteur
Je mag toch verwachten van het facilitair bedrijf, dat ze luisteren naar de wensen van medewerkers en in het bijzonder van het bestuur. Je wilt in gesprek met Wilma omdat je vindt dat zij haar medewerkers anders moet aansturen. De klant is immers koning? Als directielid mag je toch verwachten dat er geluisterd wordt naar specifieke wensen?

Specifiek Tegenspeler
Je gaat in gesprek met een van de directieleden. Je snapt de zorgen van de directie, want immers de klant is koning. Aan de andere kant snap je ook dat je medewerkers soms moeite hebben met hoe ze behandeld worden en niet altijd gewaardeerd worden in hun rol als facilitair medewerker. Je kunt namens je team excuses aanbieden, maar wat essentieel is dat je geen voorbarige uitspraken doet over wie er eventueel schuldig is. Voordat je gaat werken aan een oplossing moet je in het gesprek aan geven dat je hebt begrepen wat het probleem is. Het is belangrijk om je niet onder de voet te laten lopen door een boze mening van de directie en beloftes te doen die je niet kunt nakomen. Creativiteit, kalmte en vriendelijkheid worden op prijs gesteld.

Trainingsacteur Academie