Hoor jij vaker dat het acteren echt iets voor jou is?
Dan is de opleiding Trainingsacteren echt iets voor jou!
Geniet jij van het spelen van een rol?
Dan is de opleiding Trainingsacteren echt iets voor jou!
Ben je goed met mensen?
Dan is de opleiding Trainingsacteren echt iets voor jou!

Specialisatie opleidingen Trainingsacteur ©

Als trainingsacteur weet je als geen anders dat er veel bij komt kijken om jouw vak goed uit te oefenen.  De laatste jaren neemt de vraag naar trainingsacteurs toe en de verwachtingen zijn hoog. 
Tijdens de specialisatie opleidingen  van de Trainingsacteur Academie ga je in verdiepende modules aan de slag met jouw verdere ontwikkeling als trainingsacteur. De specialisaties bestaan uit vier modules van twee dagen, die je eventueel ook los kunt volgen. 

Elke module bestaat uit twee lesdagen. In deze twee dagen wordt de specialisatie uitgebreid besproken, geoefend en behandeld. In dag twee zal s’middags een proeve van bekwaamheid worden afgenomen. Indien deze met een positief resultaat wordt afgesloten zal de cursist het deelcertificaat voor deze specialisatie ontvangen. Tevens kan dit certificaat dan worden toegevoegd op zijn curriculum vitae, als ook op de website van de trainingsacteur-academie.

De specialisatie kan alleen gedaan worden indien u de basisopleiding trainingsacteur heeft gevolgd bij de Trainingsacteur Academie. Of indien een volledige  trainingsacteur opleiding (aantoonbaar) elders is afgerond.

De opleiding is bedoeld voor trainingsacteurs die zich willen verdiepen in hun vak, en breder inzetbaar willen zijn.

 

Deze vaardigheden ga je verder ontwikkelen:

Deze persoonlijke eigenschappen ontwikkel je:

Specialisatie 1
Werken als trainingsacteur in Bedrijfstheater

De meerwaarde van bedrijfstheater? Bedrijfstheater vormt de ideale brug tussen boodschap en publiek. De acteurs baseren zich op dagelijkse situaties uit uw werkomgeving om toneelscènes tot leven te brengen die rechtstreeks betrekking hebben op uw bedrijfscultuur: op die manier voelen uw medewerkers zich aangesproken en ontvangen zij een duidelijke en concrete boodschap, aangepast aan hun realiteit. Bedrijfstheater helpt om de inhoud of theorie te vertalen naar concrete toepassingen. Knelpunten of moeilijke situaties worden bespreekbaar via een komische invalshoek. Hierbij gaan we uit van de kracht van humor en herkenning. Uw boodschap komt over, ze wordt toegankelijker, en ze wordt beter onthouden.

Bedrijfstheater wordt op maat van het bedrijf gemaakt. Dat zetten we in bij veranderprocessen, themadagen, personeelsbijeenkomsten, conferenties en kick-offs, Klantvriendelijkheid, leidinggeven, interne en externe communicatie, klantenrelaties. We gaan met medewerkers in gesprek over nieuw beleid, de samenwerking, een nieuwe werkwijze, een cultuurverandering. Ook onderwerpen als een reorganisatie, een fusie of een lancering van een nieuw product, kunnen in het theater aan bod komen. Het publiek voelt zich onmiddellijk aangesproken en betrokken omdat het over hun eigen dagelijks leven gaat. Zo wordt een duidelijke boodschap meegegeven, onverbloemd en aangepast aan de realiteit.

Interactie met het publiek, gebruik van multimedia, dynamiek, een voorstelling op maat …

We werken met een casus waarin we een vraag vanuit het bedrijfsleven van het begin tot het einde uitwerken. We beginnen met de vraag verkennen waarna we gaan ontwikkelen en schrijven tot iedereen tevreden is. Hierna repeteren we en worden de rollen op scherp gezet en de juiste toon voor de sessie bepaald. Als alles is doorgenomen, is iedereen helemaal klaar voor de uitvoering.

Als laatste volgt een evaluatie om samen terug te kijken, of alles gegaan is zoals gedacht en wat de volgende keer anders zou kunnen.

Specialisatie 2
Trainingsacteur in de Zorg en Psychiatrie

Binnen de GGZ worden er vaak trainingsacteurs ingezet. Denk aan agressietrainingen, nascholingsinstituten, verpleegkundige opleidingen of verdiepingscursussen voor bijvoorbeeld psychologen.

Juist binnen deze sector is het erg belangrijk dat cursisten kunnen oefenen met levensechte patiënten, zodat ze klaar zijn voor de praktijk.
Omdat hierin vaak gevraagd wordt om specifieke kennis en veel trainingsacteurs hier nog wat onzeker over zijn, bieden wij deze specialisatie  aan.

Na deze dag zal je de patiënten levensecht weer kunnen geven en weten wat er van je wordt verwacht.
De dag zal ingevuld worden met theorie over de verschillende ziektebeelden/stoornissen; wat zijn kenmerken van deze stoornissen, wat voor gedrag zie je.
Vervolgens zal er veel geoefend worden.

Specialisatie 3
Trainingsacteur bij Agressietrainingen

Agressie kent een eigen dynamiek. Het roept vaak veel emoties op bij de deelnemers aan een training. De trainer/coach weet wat er gebeurt tijdens explosieve situaties. Ook bij onverwachte wendingen kan hij professioneel optreden. Deze eerste dag worden algemene achtergronden van agressie en het cumuleren van emoties belicht. Ook bewustwording van en omgaan met de eigen agressie zijn belangrijke elementen. De deelnemers onderzoeken hun persoonlijke affiniteit, motivatie en kwaliteiten ten aanzien van het onderwerp en stellen een persoonlijk leerplan op. Aan de hand van de agressiepiramide leren uw werknemers de non-verbale communicatie van de agressieve persoon in kaart te brengen.

Door zelfonderzoek en observaties van anderen worden de deelnemers zich bewust van hun eigen drijfveren, talenten, kwaliteiten en valkuilen. Hoe beter het zelfinzicht hoe sneller een deelnemer zijn eigen reactiepatronen herkent, begrijpt en kan veranderen. De deelnemers ontwikkelen hun rol als agressietrainer door middel van overdracht van theorie agressiehantering en begeleiden van praktijkoefeningen met behulp van een acteur zoals groepsoefeningen en individuele cases. Iedere deelnemer ontwikkelt een eigen stijl. De deelnemers zullen na de opleiding kunnen werken met de volgende agressievormen:

Agressie geboren uit frustratie

Agressie op kantoren

Agressie op de persoon


De acteur is in staat om de theorie van agressief gedrag over te dragen via de brainstorm methode om in een zo vroeg mogelijk stadium agressie te herkennen.
Kan de theorie overdragen van het model “agressiepiramide”.
Kan de drie agressievormen: frustratieagressie, witte boorden agressie en agressie instrumenteel grof theoretisch over dragen.
Kan door middel van de oefening “carrousel” groepsgewijs de boven genoemde drie agressievormen gedragsmatig in trainen.
Kan in een individuele oefening de ingebrachte case van de cursist in een agressievorm plaatsen en vertalen naar een oefensituatie met de acteur. De trainer kan opbouwende feedback geven en de cursist nogmaals laten oefenen tot een succes ervaring.

Specialisatie 4
Trainingsacteur bij Assessments

Als trainingsacteur kun je ook  worden gevraagd om een assessment af te nemen.
Daarbij speel je een rol en probeer je zo goed mogelijk degene die voor je zit te laten groeien in zijn of haar competenties.

Voorbeelden van deze competenties zijn: discipline, stressbestendigheid, overtuigingskracht, initiatief of besluitvaardigheid. In het uiteindelijke rollenspel zal de trainingsacteur het gedrag dat aan de competenties ten grondslag ligt door middel van simulaties.
De trainingsacteur doet dit in drie  fases:


Stadium 1
In dit stadium stelt de  trainingsacteur zich terughoudend op en wacht de initiatieven van jou als deelnemer af. Voor deze fase wordt 25 procent van de tijd gereserveerd.


Stadium 2
In de tweede fase zal de trainingsacteur tegenspel bieden. De tegenspelfase is tegelijkertijd de cruciale fase in het rollenspel en beslaat gemiddeld 60 procent van de beschikbare tijd.


Stadium 3
Het rollenspel wordt afgesloten met een afrondende fase waaraan ongeveer 15% van de tijd wordt besteed. Kenmerkend bij deze fase is dat de trainingsacteur zijn tegenspel opgeeft en meer of minder expliciet akkoord gaat met de deelnemer.
Naast alle verbale communicatie is er uiteraard ook nog de non-verbale communicatie. Als trainingsacteur bijvoorbeeld het inlevingsvermogen wil toetsen.
Of als je als trainingsacteur de stressbestendigheid wilt toetsen kan je ongeduldig met je vingers op tafel gaan tikken.


Doelstelling:
Na deze specialisatie opleiding ken je alle ins-outs om als assessment trainingsacteur aan de slag te gaan.

Wacht niet langer en schrijf je in!

Klik op inschrijven om de opleidingsdata te bekijken en je in te schrijven voor de eerstvolgende specialisatie opleiding bij jou in de buurt.

Proeve van bekwaamheid

Op dag 2 van elke specialisatie vind de proeve van bekwaamheid plaats. Hierin zal elke cursist de geleerde vaardigheden laten zien middels een performance als Trainingsacteur. 

Ervaringsplaatsen

 • Onder ervaringsplaatsen verstaan wij de mogelijkheid (indien er genoeg plaatsen zijn eenmaal bij een training trainingsacteur mee te draaien als acteur (half dagdeel).
 • Voor ervaringsplaatsen bij trainingen van Match-it en ingeschreven worden bij de de Trainingsacteur Academie is het examen verplicht.
 • U kunt zelf een datum en training kiezen uit de door ons geselecteerde lijst. 
 • Ervaringsplaatsen zijn optioneel en kunnen alleen doorgang vinden bij voldoende aanbod van ervaringsplaatsen.

Specialisatie opleidingen©

Opleidingskosten
2200 btw vrijgesteld
 • Prijs geldt Indien alle modules worden gevolgd 4 x 2 dagen
 • De modules zijn ook los te volgen en kosten dan € 600,- per 2 dagen
 • INCLUSIEF
 • Handouts van alle opleidingsdagen
 • Koffie, thee en frisdrank
 • Een heerlijke lunch
 • Schrijfgerei

De investering bedraagt €2200 btw vrijgesteld voor indien alle specialisaties worden gevolgd. Alle modules volgen is dus goedkoper!
De modules zijn ook los te volgen en kosten dan € 600,- btw vrijgesteld per 2 dagen. De tijden van de opleiding zijn van 9.30 tot 16.00.

Wacht niet langer en schrijf je in!

Klik op inschrijven om de opleidingsdata te bekijken en je in te schrijven voor de eerstvolgende specialisatie bij jou in de buurt.

Trainingsacteur Academie