FAQ
Veelgestelde vragen

Zie voor een uitgebreide beschrijving voor het 6-daagse programma, het kopje Trainingsacteur basisopleiding op de website. *

De Trainingsacteur-academie vindt het belangrijk om een opleiding te bieden waarbij de trainingsacteurs leren het beste uit een ander te halen. Zoeken waar de talenten en krachten van de ander zitten en de cursist uitdagen om het beste uit hun talent en kracht te halen en ervoor te zorgen dat het voor hen altijd een succesvolle leerervaring wordt.  

Dit klinkt makkelijker dan het is, want dit vraagt van onze trainingsacteurs veel afstemming, inlevingsvermogen, schakeltalent en kennis van de menselijke psyche om hiermee om te kunnen gaan. Wij vinden dat een goede trainingsacteur, naast speltalent ook zelfreflectie en begeleidingsvaardigheden nodig heeft om de cursist op een hoger plan te krijgen. 

Binnen de opleiding speelt naast het element acteren, het element begeleiding, dan ook een grote rol.

Daarnaast kan je na een positief afgerond assessment meelopen als trainingsacteur. Wij hebben een trainingsbureau waar wij diverse trainingen geven op het gebied van communicatie, conflictbemiddeling, omgaan met agressie en persoonlijke groei. Zodoende krijg je direct de ervaring hoe het is om als trainingsacteur daadwerkelijk aan de slag te aan. Dit is uniek en vind je bij geen enkele andere opleider terug.

Bij de trainingsacteur-academie hoef je geen professionele opleiding tot acteur o.i.d. gevolgd te hebben. Wel vinden we het belangrijk dat je affiniteit en feeling hebt met acteren en spelen. We vinden het ook erg belangrijk dat je naar jezelf wilt en durft te kijken, binnen de opleiding hebben we hier ook veel aandacht voor.
Wij geloven dat je van veel mensen, meer verschillende zaken kunt leren. Vandaar dat wij uit een uitgebreide pool van zeer ervaren acteurs en trainers putten voor onze opleiding tot trainingsacteur. Binnen de opleiding krijg je les van verschillende trainers, elk met hun eigen stijl en talent. Zie voor een uitgebreide lijst van onze trainers het kopje: ‘Trainers’, op de website.
Doordat we veel opleidingen door heel het land bieden, mag en kan je altijd de dag die je gemist hebt, kosteloos inhalen op een ander moment. Zodoende kan je alle kennis en ervaring tot je nemen die in de opleiding geboden wordt. *
Onze eerste trainingsacteurs hebben we opgeleid in Zwolle. Hier hebben we onze eigen ruimte waar we onze opleidingen en trainingen verzorgen. Daarnaast geven we de opleiding in Amstelveen, Doorn, Groningen, Rotterdam, Nijmegen en Venlo. We durven nu wel te stellen dat heel Nederland in staat is om trainingsacteur te kunnen worden.  
In de zomerperiode kan je zelfs in België terecht, onze Summer course wordt ook in Antwerpen gegeven. Zie voor een uitgebreide lijst met locaties plus foto’s het kopje: ‘Opleidingslocaties’, op de website.
We geloven binnen de opleiding in een kleinschalige, intensieve benadering, waarbij veel aandacht is voor jouw talenten en vragen. Onze groepsgrootte is hierop aangepast, we werken in groepen van minimaal 6 en maximaal 10 personen.
Het meeste van wat je zult leren tijden de opleiding is door practice by doing. Binnen de opleiding zullen we veel ervaringsgericht oefenen, zodat je direct ervaart wat het geleerde bij je teweegbrengt. We werken voor de theoretische achtergrond vanuit onze eigen ontwikkelde Handboek voor de Trainingsacteurs. Deze ontvang je op de eerste dag van de opleiding. Elke week zal je gevraagd worden om een deel uit het boek te lezen, ter voorbereiding op de volgende les.
Daarnaast krijgt elke deelnemer de vraag om eenmaal een warming-up te verzorgen voor de rest van de groep. Zodoende leer je ruimte innemen voor de groep en raakt je rugtas met oefeningen voor de praktijk, mooi gevuld.
Het grootste verschil tussen de normale basisopleiding en de Summer course is de tijd waarin de opleiding wordt aangeboden. De normale basisopleiding wordt in 6 opeenvolgende weken aangeboden, waarna het assessment ingepland wordt. De Summer course wordt in 4 aaneengesloten dagen aangeboden, waarbij op de middag van dag 4, het assessment voor de basis trainingsacteur direct wordt afgenomen. De deelnemers overnachten tijdens de Summer course op locatie. De dagen waarin de lesstof wordt aangeboden zijn langer en dus intensiever. Ontbijt, lunch, diner, overnachting als ook de kosten voor het assessment zijn inbegrepen tijdens de Summer course.
Na de basisopleiding of de Summer course kan je opgaan voor het assessment Trainingsacteur. Dit is optioneel. Je kan ook de opleiding volgen zonder voor het assessment op te gaan. Je krijgt dan een bewijs van deelname, maar geen certificaat. Alleen met het behaalde certificaat kan je mee op stage bij de verschillende opleidingen en alleen met het behalen van het certificaat kan je je aanmelden bij het uitzendbureau: www.trainingsacteurvinden.nl.
Daarnaast is de masteropleiding alleen toegankelijk voor cursisten die het certificaat; basis Trainingsacteur, behaald hebben.
Na de basisopleiding en de Summer course kan je met een positief advies van de trainers opgaan voor het assessment basis Trainingsacteur. Halverwege de opleiding volgt een eerste evaluatiemoment waarin je te horen krijgt wat er goed gaat en waar je leerdoelen voor de overige lessen nog liggen. Na de voorbereiding voor het assessment op dag 6 hoor je het advies of je beter wel of niet op kunt gaan voor het assessment. In ieder geval geldt, dat je 5 van de 6 opleidingsdagen gevolgd moet hebben, wil je op kunnen gaan voor het assessment.
Binnen het assessment werken we met een examen rubrics (examenprotocol).
De assessor zal op het onderdeel acteren, als ook op het onderdeel begeleiding beoordelen. Binnen beide onderdelen zijn 4 subonderdelen ondergebracht, hiervan dienen er zeker 3 per onderdeel met een voldoende te worden behaald voor het slagen van het assessment.
Na het assessment krijg je direct van de assessor te horen of je geslaagd bent. Hierbij krijg je het beoordelingsformulier uitgereikt met de daarop de desbetreffende uitleg bij de scores. Bij een positief resultaat krijg je het basis certificaat Trainingsacteur uitgereikt.
Binnen de opleiding besteden we veel tijd aan het daadwerkelijk spelen als trainingsacteur in verschillende casuïstiek. Na de opleiding komt regelmatig de vraag of er mogelijkheid is om nog meer speelervaring op te doen. Hiervoor hebben we 2 speciale ‘speeldagen’ ingepland, waarbij je met een ervaren trainer zoveel mogelijk gevarieerde spelcasuïstiek bij langs gaat.
Voor actuele data voor deze speeldagen zie kopje spelverdiepingsdagen voor acteurs op de website.
Nadat je het basis certificaat Trainingsacteur hebt behaald of een soortgelijke opleiding elders met een certificaat hebt afgerond, kan je je aanmelden voor de specialisaties Trainingsacteur.
Zie voor een uitgebreide beschrijving van de 4 master modules, het kopje opleidingen >  specialisaties op de website. *
Elke module bestaat uit 2 dagen, waarin op dag 2 een proeve van bekwaamheid wordt gehouden, waarna het deelcertificaat voor desbetreffende module wordt uitgereikt. Het is dus zeker mogelijk om de verschillende modules separaat van elkaar te volgen. Voor wie beslist om zich in een keer voor alle master modules aan te melden, volgt er een korting op het algehele lesgeld.

Na het volgen van de opleiding en/of het behalen van het certificaat sta je natuurlijk te popelen om te beginnen. Door bij ons stage te lopen, ervaar je direct wat het betekent om als trainingsacteur aan de slag te gaan. Daarnaast bieden wij de mogelijkheid om je aan te melden bij ons uitzendbureau www.trainingacteurvinden.nl. We werken met onze eigen opgeleide trainingsacteurs. Waarbij wij onze acteurs met onze filosofie door heel Nederland uitzenden. Onze trainingsacteurs worden geprezen om hun werk. Met name om hun geloofwaardige spel, begeleidingskunde, inlevingsvermogen en de vaardigheid om de cursist op een veilige manier te laten leren. Daardoor worden onze acteurs vaak teruggevraagd.

Wij zien dat de vraag naar trainingsacteurs bij bedrijven, instellingen en opleidingen sterk toeneemt. Men ziet steeds meer de waarde van ervaringsgericht leren in, en de waarde die een gecertificeerde trainingsacteur met zich meebrengt. Tegenwoordig is er bijna geen opleiding of training te vinden die niet werkt met rollenspel of ingebrachte casuïstiek.

Wel is het zo dat het werk niet als vanzelf op je af komt, veel zal liggen in hoe goed je bent in netwerken en acquisitie. Immers opleiders en trainers willen graag werken met trainingsacteurs die ze kennen, vertrouwen en waarvan ze op aan kunnen. De ervaring leert dat wanneer je eenmaal bij een bedrijf werkt, je vaak teruggevraagd wordt en dat er op die manier ook andere klussen naar je toe komen. De meeste trainingsacteurs hebben naast hun werk als trainingsacteur ook andere werkzaamheden, zodat ze niet volledig afhankelijk zijn qua inkomsten.

Trainingsacteurs zijn bij uitstek mensen die met hun speltalent andere mensen weten te bewegen/ raken/ motiveren/ ondersteunen/ confronteren en uiteindelijk weten te helpen met hun doelen en leervragen.
De werkvelden waarin je als trainingsacteur aan de slag kunt gaan zijn dan ook zeer divers. Te denken valt aan allerlei soorten opleidingen, trainingen en cursussen.
Waaronder: Agressie trainingen, slecht nieuws gesprekken, motiverende gespreksvoering, conflictbemiddeling, assessments, psychiatrie, dienstverlening, bedrijfstheater, ook vinden we onze acteurs zelfs terug als mysteryguest bij bedrijven en organisaties.

Hierin volgen wij de richtlijnen van de NVvT (Nederlandse Vereniging Voor Trainingsacteurs)
De NVvT schrijft op haar website: De vakbekwaamheid en vakvolwassenheid van een NVvT-trainingsacteur rechtvaardigt een reële honorering. De NVvT hanteert daarom voor haar leden-trainingsacteurs de volgende richtlijnen voor een dagdeeltarief:
• minimum : € 200
• gemiddeld/redelijk : € 250
• voor een meer ervaren acteur of voor een opdracht die meer kennis of expertise vereist : €300-350
(Alle bedragen zijn excl. 9 % BTW en reis- en verblijfskosten).

De NVvT is zich ervan bewust dat tarieven onderhevig zijn aan marktwerking en dat ze tot stand komen op basis van vraag en aanbod. Niettemin maakt de NVvT zich sterk voor een eerlijk, redelijk en reëel dagdeeltarief voor haar leden.

Na het behalen van het basis certificaat Trainingsacteurs, krijg je een wachtwoord waarmee je in kan loggen op het beveiligde deel van de site. Hier vind je alle aangeboden trainingen en kan je jezelf aanmelden bij een training die bij jou past.
Voor meer informatie zie het kopje stageplaatsen op de website.

Als Trainingsacteur-academie vinden we het erg belangrijk dat onze cursisten na de opleiding blijven uitdragen en laten zien waar wij voor staan als opleider. Dit betekent ook dat wij het belangrijk vinden dat het niveau van onze trainingsacteurs hoog is. Immers zenden wij onze opgeleide acteurs ook weer uit door middel van ons uitzendbureau of door middel van de verschillende stages.

Om de kwaliteit te kunnen waarborgen, bieden wij verschillende vervolgmodules aan waarin je je als trainingsacteur verder kunt ontwikkelen. Daarnaast is er de mogelijkheid tot het volgen van de spelverdiepingsdagen, waarbij je alle geleerde kennis weer in de praktijk kunt brengen. Ook bieden wij jaarlijks een terugkomdag aan voor al onze oud- cursisten waarbij de hele dag workshops en lezingen gegeven worden met actuele thema’s.

Als laatste stimuleren wij bij elke opleidingsgroep de mogelijkheid tot een intervisiebijeenkomst. Binnen intervisie is er de mogelijkheid tot reflectie en oefening binnen een veilige groep, zodat het niveau van de trainingsacteur op een hoog peil blijft.

Nadat je geslaagd bent voor het assessment basis Trainingsacteur is het mogelijk om je kosteloos aan te melden voor ons Trainingsacteurs uitzendbureau. Hierbij werken we met onze eigen opgeleide trainingsacteurs. Hiermee kunnen wij onze acteurs door heel Nederland uitzenden. Onze trainingsacteurs worden geprezen om hun werk. Met name om hun geloofwaardige spel, begeleidingskunde, inlevingsvermogen en de vaardigheid om de cursist op een veilige manier te laten leren. Daardoor worden onze acteurs vaak teruggevraagd.
Zie voor meer info www.trainingsacteurvinden.nl
De Trainingsacteur-academie is altijd in ontwikkeling. Naast ons, Handboek voor de Trainingsacteur, hebben we ook de Waaier voor de Trainingsacteur en het Improvisatiespel voor de Trainingsacteur, ontwikkelt. We hebben onze eigen readers en benodigd materiaal voor de verschillende opleidingen, die bij aanvang van de opleiding worden uitgedeeld. We hebben kwaliteit hoog in het vaandel staan, daarom hebben wij ook een opleidingsmanager in dienst die verantwoordelijk is voor de kwaliteit van onze producten en deze bewaakt. Voor een overzicht van de producten zie het kopje; ‘Producten’ op de website* 

Heb je nog vragen, neem gerust contact met ons op, we staan je graag te woord om je verder te helpen.
Mail naar info@trainingsacteur-academie.nl of bel 06-41344016

Trainingsacteur Academie