Master weerstand & agressie

Welkom

In steeds meer branches krijgen professionals te maken met agressie. Van de huisarts tot de buschauffeur, agressie lijkt steeds meer voor te komen in het dagelijks leven. Daarmee neemt ook de behoefte toe om hier goed mee om te kunnen gaan.
Als trainingsacteur zul je daarom ook geregeld ingeschakeld worden om een rol te spelen waarin agressie en het omgaan met agressie het doel is.

In deze master benaderen we agressie als onderdeel van weerstand en daarmee wordt het aandachtsgebied een stuk groter. Het gaat namelijk niet alleen maar om agressief reageren op een situatie, maar ook begrijpen wat er nu gebeurt en hoe je daar anders of beter mee om kunt gaan.

Als trainingsacteur ben je immers ook een begeleider die kennis heeft van communicatie en terug kan geven welke interventies nodig zijn.

In de cursus staan we stil bij omgaan met agressie in het algemeen, het thema weerstand vanuit de systeemtheorie en verschillende conflictstijlen. Met ervaringsoefeningen en persoonlijke reflectie maken we de stof eigen.

Elk dagdeel wordt afgesloten met het spelen van casuïstiek behorende bij de theorie.

De master wordt afgerond met een proeve van bekwaamheid waarin je als trainingsacteur de verschillende vormen van weerstand en agressie aan je medecursisten kan etaleren.

Trainingsacteur Academie