Maak gevoelige onderwerpen makkelijk toegankelijk
Breng strategische boodschappen met humor en herkenning
Nieuwe invalshoeken inspireren en uitnodigen tot verandering.
Met Bedrijfstheater maak je strategische boodschappen of gevoelige onderwerpen makkelijk  toegankelijk. Jouw collega’s, zijn het publiek en worden uitgedaagd tot reflectie. Ze krijgen nieuwe invalshoeken die inspireren, motiveren en uitnodigen tot verandering.
Bedrijfstheater gebruikt de kracht van humor en herkenning. Het is de kunst om ieder publiek op het juiste niveau aan te spreken en geeft plezier dankzij scherpe observaties of een verrassende wending.
Veranderprocessen in een bedrijf kunnen sneller worden opgenomen en geïmplementeerd worden door bedrijfstheater.

De spanning in de zaal is voelbaar. De verwachtingen van de mensen in de zaal zijn haast tastbaar. Alle ogen zijn op het podium gericht. De acteurs maken direct indruk met hun spel. Door meteen de pijn te benoemen van de mensen óf totaal iets onverwachts te tonen, zetten zij de zaal op het verkeerde been.
“Wat gebeurt hier? Wat is hier aan de hand?”
De zaal krijgt geen tijd, krijgt geen moment om in te zakken. Ze worden door het spel gegrepen, voelen zich gehoord en het ijs is direct gebroken.

De acteurs spelen met het moment, spelen met de zaal, herkennen de gevoelens die er heersen en weten deze op een creatieve manier aan de zaal terug te geven. Het theater wordt een middel om te vertalen, om een brug te slaan, te voelen en te ervaren.
Theater om een boodschap over te brengen.

Altijd maatwerk

Afhankelijk van het thema, jullie doelen, branche en de deelnemers bepalen we in overleg de aanpak en de vorm. 

We kunnen kiezen voor een werkvorm of een combinatie van werkvormen zoals bijvoorbeeld regietheater, bedrijfsgames, illustratie scènes, vooruitspeeltheater, ‘Wat-Als’ dilemma theater, spiegeltheater of improvisatatie theater.
Er zijn veel mogelijkheden.

Thema's

Alle thema’s en onderwerpen kunnen door ons in samenwerking met jullie ontwikkeld worden tot bruikbare regiescènes. We hebben veel bijeenkomsten succesvol verzorgd en altijd op maat en naar wens. We zijn daarom ervaren met een groot aantal thema’s voor vele doelgroepen en desgewenst organisatie breed van directie/management tot diverse functies werknemers.

Zie verderop op deze pagina een opsomming van een aantal regiebijeenkomsten!

Aan de slag

Wij verdiepen ons grondig in jullie verhaal.

Wat is er te vertellen? Voor welke doelgroep? Binnen welke cultuur?

Samen met jullie distilleren wij hieruit de concrete inhoud van de scènes. Op basis van jullie input gaan we op zoek naar een verrassende invalshoek.

De uitgewerkte scenario’s komen voorlezen zodat er ruimschoots de gelegenheid is om bij te sturen.

Vakmensen

Omdat we zelf onze acteurs opleiden weten wij precies wie wij waar kunnen inzetten.

Voor wie?

Bedrijfstheater is geschikt voor alle branches, doelgroepen en opleidingsniveaus.

De grootte van de groep kan variëren van een kleinere trainingsgroep tot grotere groepen. Afhankelijk van het aantal deelnemers kan bij grote groepen gekozen worden voor de ‘panelaanpak’ en/of een ervaren intermediair of moderator van ons bureau. Deze begeleidt het proces en de interactie met de zaal.

Voorbeelden

Je wilt als bedrijf een lastig thema, zoals bijvoorbeeld ongewenste omgangsvormen op de werkvloer, bespreekbaar maken. Wij spelen een aantal scenes en tussendoor is er interactie met de zaal en zorgen we dat er discussie op gang kom. Zo diepen we het onderwerp verder uit en ontstaat er bewustwording.

Je organiseert een symposium en je wilt diverse onderwerpen op een ludieke manier aankondigen. Passend bij het onderwerp bedenken we een scene, zetten we iets weg, prikkelen we de zaal, laten we mensen nadenken, zaaien we verwarring of zorgen we dat de zaal niet indut na een heerlijke lunch!

Als organisatie ga je een groot traject starten en dit wil je op een pakkende, prikkelende manier introduceren bij medewerkers. Niets werkt beter dan een ervaring. Wij kunnen ervoor zorgen dat iedereen in de zaal het belang van dit traject gaat voelen. En men gemotiveerd van start gaat!

Je organiseert een inspiratiedag en zoekt interactieve workshops, waarbij mensen getriggerd worden om naar hun eigen houding en gedrag te kijken. Wil je geen rollespellen, maar wel dat men actief meedoet, bewust kijkt en voelt wat gedrag met je doet? Dan hebben we werkvormen zoals regietheater, waarmee we zelfs degene die vanuit zijn luie stoel meekijkt, meekrijgen en activeren.

Je organiseert een teambuilding en zoekt naar een invulling voor een ludieke, maar tevens leerzame werkvorm. Wij weten er wel raad mee en hebben een bak aan leuke oefeningen en opdrachten klaarliggen. Of we maken een programma op maat als er een specifiek vraag is.

Zoek je als onderwijsinstelling een methode om lastige onderwerpen bespreekbaar te maken en ouders en leerkrachten te ondersteunen in de gesprekken met leerlingen. Wij komen je helpen en maken datgene wat lastig is, leuk leerzaam en behapbaar.

Bel of mail voor meer informatie
of een prijsopgave

Je kunt ons ook telefonisch bereiken op 030 – 8908691

Wat anderen vinden van ons Bedrijfstheater

‘Kijk nog steeds met een geweldig goed gevoel terug op de bijeenkomst.’

‘Heb ook op twee plekken daarna warme pleidooien gehouden voor regietheater.’

‘Met name het regie gedeelte vond ik erg goed. Ik heb persoonlijk veel kunnen halen uit de diverse discussies die tijdens de regie ontstonden.’

‘Ik was er helaas niet bij, maar ik hoorde dat het een geslaagde bijeenkomst was.’

‘Tuurlijk roept het theater ook weerstand op maar dat hoort erbij: zonder wrijving geen glans ;-)’

‘Was een leuke middag. En ook na afloop nog vele positieve reacties. Dank voor jullie bijdrage daaraan!’

Op zoek naar een trainingsacteur voor een specifieke training binnen jouw organisatie?

Op TrainingsacteurVinden.nl vind je meer dan 150 professionele en gecertificeerde trainingsacteurs

Trainingsacteur Academie