Trainingsacteur academie

Bedrijfstheater

Trainingsacteur opleiding

De meerwaarde van bedrijfstheater?

Bedrijfstheater vormt de ideale brug tussen boodschap en publiek. De acteurs baseren zich op dagelijkse situaties uit uw werkomgeving om toneelscènes tot leven te brengen die rechtstreeks betrekking hebben op uw bedrijfscultuur: op die manier voelen uw medewerkers zich aangesproken en ontvangen zij een duidelijke en concrete boodschap, aangepast aan hun realiteit.

Bedrijfstheater helpt om de inhoud of theorie te vertalen naar concrete toepassingen. Knelpunten of moeilijke situaties worden bespreekbaar via een komische invalshoek. Hierbij gaan we uit van de kracht van humor en herkenning. Uw boodschap komt over, ze wordt toegankelijker, en ze wordt beter onthouden.

Bedrijfstheater wordt op maat van het bedrijf gemaakt.

Dat zetten we in bij veranderprocessen, themadagen, personeelsbijeenkomsten, conferenties en kick-offs,Klantvriendelijkheid, leidinggeven, interne en externe communicatie, klantenrelaties.

We gaan met medewerkers in gesprek over nieuw beleid, de samenwerking, een nieuwe werkwijze, een cultuurverandering.

Ook onderwerpen als een reorganisatie, een fusie of een lancering van een nieuw product, kunnen in het theater aan bod komen. Het publiek voelt zich onmiddellijk aangesproken en betrokken omdat het over hun eigen dagelijks leven gaat. Zo wordt een duidelijke boodschap meegegeven, onverbloemd en aangepast aan de realiteit.

Interactie met het publiek, gebruik van multimedia, dynamiek, een voorstelling op maat … Bedrijfstoneel is een flexibele oplossing, helemaal in lijn met uw bedrijfsproject.

Hoe werken wij?

U plant een bedrijfshappening.

Na een eerste telefonisch contact komen we bij u. Aan de hand van een verkennend gesprek zal blijken of wij op maat uw doelstellingen en verwachtingen kunnen concretiseren. Zo ja en mits uw akkoord maken wij binnen de week een gedetailleerde offerte.

Indien u met de Trainings Acteur Academie in zee gaat plannen wij zo snel mogelijk in:

  • alle intakegesprekken
  • periode van afstemming met u (inhoudelijk geheel, praktische elementen & alle maatwerk)

Neem vrijblijvend contact met ons op  info@trainingsacteur-academie.nl