ActLeren
Leren met acteren

Bewust zijn van jezelf en hoe je met de ander omgaat

Paul Tijssen en Tjerk jan Haga hebben elkaar in 2011 ontmoet bij een training voor buurtbemiddelaars in opleiding. Direct is er een klik en ontstaat de eerste samenwerking.

Tjerk jan, met zijn achtergrond in de theater- en de drama wereld, valt op in het rollenspel en Paul als ervaren opleider vraagt hem daarna vaak als trainingsacteur voor zijn opleidingen.

Paul en Tjerk jan bleken op dezelfde golflengte te zitten als het gaat over hoe je in het leven staat. Bewust zijn van jezelf en hoe je met de ander omgaat, staat hierin centraal. Betrokken en warm zijn in het contact met mensen en gebruik maken van humor en relativiteit.

Vandaar dat er veel gewerkt is met trainingsacteurs om deze ervaring in de opleidingen aan cursisten mee te geven. Echter steeds vaker blijkt de trainingsacteur qua optreden niet aan te sluiten bij wat Paul en Tjerk Jan voor ogen hadden. De acteur schitterde vaak wel in optreden en spel, maar vergeet vaak dat het niet om hem/haarzelf gaat maar om de cursist. De trainer moet veelvuldig ingrijpen om de cursist te beschermen en te zorgen dat er een positieve leerervaring ontstaat. Zodoende ontstond het idee om een eigen trainingsacteur opleiding te starten en een eigen trainings(acteur) verhuur bureau.

De opleiding zorgt voor een stabiele basis van waaruit verder uitgevlogen kan worden. Dit kan bij ons door middel van de stageplaatsen, die wij de gecertificeerde trainingsacteurs bieden, waardoor direct kan worden ervaren hoe het is om het geleerde in de praktijk te brengen. In die zin kunnen wij, omdat wij de acteurs zelf opleiden, precies kijken wie bij welke opdracht het beste aansluit. Anders gezegd 100% maatwerk. Wij hebben meer dan 10 jaar ervaring met het leveren van (training)(acteurs).

Ons Team

Tjerk Jan Haga - Oprichter & Eigenaar
Paul Tijssen - Oprichter & Eigenaar
Sjoerd Haga - Onderwijscoördinator en hoofdtrainer
Kirsten de Laat - Officemanager
Paulina Mommaas -Telefoniste
Monique Zweers - Online Marketing
Trainingsacteur Academie